Brussels minister-president Rudi Vervoort op de persconferentie na het overlegcomité van 24 maart 2021 waar opnieuw beslist werd tot strengere coronamaatregelen

Nieuwe duurzame wijkcontracten voor Brussel-Stad, Sint-Agatha-Berchem en Vorst

© Belga
23/04/2021

De Brusselse regering heeft drie nieuwe perimeters voor duurzame wijkcontracten (DWC) geselecteerd: "Versailles" in Brussel-Stad, "100 jaar later blazen we de Moderne Wijk nieuw leven in!" in Sint-Agatha-Berchem en "Twee cités" in Vorst. De drie gemeenten krijgen via dit gewestelijke instrument voor stedelijke herwaardering elk 142.500 euro steun om de stedelijke ontwikkeling te bevorderen en de leefomgeving van de inwoners van de zone voor stedelijke herwaardering (ZSH) te verbeteren.

"Door de coronacrisis die leidde tot een algemene lockdown en de verplichting om van thuis te werken, kwamen de moeilijke woonomstandigheden, vooral van kwetsbare bevolkingsgroepen (onaangepaste of zelfs ongezonde woningen), nog scherper tot uiting," licht minister-president Rudi Vervoort toe.

"In het licht van die vaststellingen en de dringende nood aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen en om op dat vlak sterker te kunnen ingrijpen, was het van het allergrootste belang om de kandidatuuroproep van de nieuwe reeks DWC op de eerste plaats te richten tot gebieden met een groot aandeel sociale woningen."

Volgens de Brusselse regering beschikken de laureaten van de twaalfde reeks "duurzame wijkcontracten 2022-2027/2029" op hun grondgebied over genoeg interessante gronden die in aanmerking komen voor de aanleg van groene ruimten en de inrichting van voorzieningen die de herwaardering van de wijken ten goede moeten komen, maar ook voor de totstandbrenging van ontspanningsruimten.

Het hoofddoel van ieder duurzaam wijkcontract bestaat erin de leefkwaliteit van de inwoners te verbeteren en in nauwe samenspraak met hen de prioritaire projecten te bepalen en uit te werken, aldus nog de regering.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni