© Kinderopvang in Brussel | Kinderopvang in Brussel (archiefbeeld).

Nijpend personeelstekort in Brusselse kinderopvang: vorig jaar 400 plaatsen minder

© Belga
12/06/2023

De Brusselse vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel meldt een nijpend personeelstekort in de Brusselse kinderopvang. Uit het jaarverslag 2022 blijkt dat de bestaande capaciteit van de kinderopvang in Brussel niet benut wordt, waardoor vierhonderd kinderen minder dan het jaar voorheen een plek vonden in een opvang.

Vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel, het centraal aanspreekpunt voor kinderopvang in het Brussels Gewest en de organisatie die alle aanvragen voor Nederlandstalige kinderopvang in Brussel verzamelt en coördineert, meldt dat het aantal aanvragen in de Brusselse kinderopvang jaarlijks toeneemt. In 2021 verwerkte de vzw 5.432 aanvragen, in 2022 waren dat er al 5.722.

Voor die aanvragen is steeds minder plek, blijkt nog uit het jaarverslag: in 2022 vonden maar liefst vierhonderd kinderen minder dan in het voorgaande jaar een opvangplek. "Dat terwijl er de voorbije twee jaar sprake was van een uitbreiding van het aantal kindplaatsen. Het personeelstekort in de sector doet dus niet alleen het effect van nieuwe kindplaatsen teniet, ook de bestaande capaciteit wordt onderbenut. De lange wachtlijsten en beperkte beschikbaarheid van kinderopvangplaatsen leggen een zware druk op ouders van jonge kinderen en bemoeilijken hun dagelijkse werk- en gezinsleven", zegt de vzw. De organisatie waarschuwt voor een "nijpend personeelstekort in de Brusselse kinderopvangsector".

'Stabiele en betrouwbare opvang nodig'

"Wanneer opvangmedewerkers ziek zijn of verlof nemen, blijft er onvoldoende personeel over om de werking op een veilige en kwaliteitsvolle manier gaande te houden. Ouders worden dan geconfronteerd met onverwachte veranderingen in de beschikbaarheid van de opvang. Deze situatie is vervelend voor ouders, die vaak op korte termijn alternatieve oplossingen moeten zoeken. Deze onverwachte wijzigingen hebben niet alleen gevolgen voor ouders op individueel niveau, maar kunnen ook leiden tot problemen op de werkvloer en het verlies van professionele kansen", zegt de vzw.

De organisatie benadrukt het belang van een stabiele en betrouwbare kinderopvang en roept de Vlaamse regering op om dringend maatregelen te nemen om het personeelstekort in Brussel aan te pakken. "Het is van cruciaal belang dat er voldoende middelen, ondersteuning en opleidingsmogelijkheden beschikbaar worden gesteld om het aantal opgeleide kinderopvangprofessionals te vergroten."

Vlaams parlementslid Hannelore Goeman (Vooruit) ziet in dat de pogingen om de capaciteit te verhogen, niet het beoogde effect hebben: "Kinderbegeleiders vallen uit door de hoge werkdruk, crèches sluiten en ouders zitten met de handen in het haar. De wachtlijsten in de kinderopvang nemen alleen maar toe waardoor ouders vaak noodgedwongen thuis moeten blijven om voor de kinderen te zorgen. Dat heeft niet alleen invloed op hun koopkracht maar ook op onze welvaartsstaat."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie