| Rint (22) overleed bij de solorepetitie van een theaterstuk.

Nokvolle KVS herdenkt overleden student: 'Brussel voelt leeg nu Rint er niet meer is'

JDK
© BRUZZ
01/03/2023

Woensdagavond kwamen in de KVS familie, vrienden en kennissen samen om het plotse overlijden van Rint Dens (22) te herdenken. De RITCS-student overleed op 21 februari. Als aantallen een symbool kunnen zijn, dan bewees de toegestroomde menigte op hoeveel mensen Rint in zijn korte leven een positieve impact heeft gehad. De KVS zat tot de nok vol, voor een “charmante en nieuwsgierige man van de kunsten.“

De multigetalenteerde jonge theatermaker groeide op in Reet en kwam op zijn achttien in Brussel terecht. Hij werd al snel smoorverliefd op de hoofdstad en bloeide er helemaal open. Hij begon met een studie Radio aan het RITCS, om later over te stappen naar Drama. Hij was altijd met de kunsten bezig, klonk het op de herdenking.

Daarnaast werkte hij in Daringman, het bekende Brusselse café. Aan activiteiten en vrienden had Rint geen gebrek. De jongeman was ook altijd in de weer. Niemand zou zijn levensstijl kunnen volhouden, klonk het unisono. “De straten van Brussel zullen leeg aanvoelen nu hij er niet meer is.”

Rintschap

Even werd tijdens de herdenking geopperd een nieuw woord te lanceren: Rintschap, de overtreffende trap van vriendschap. Want dat was wie Rint was, aldus vele getuigen. Een formidabele vriend. Het woord cement viel ook, want hij bracht mensen samen en hield ze ook samen. Ook nu, na zijn dood, getuige de grote opkomst.

“Honderden, ontelbare mensen heeft hij geraakt en zal hij ook nu nog blijven raken.”

De broers van Rint

Naast vriendschap had Rint ook juist een nieuwe liefde gevonden. Het was nog heel pril, maar ook haar “muur van bescherming” wist hij met zijn warmte en charme te slopen - bleek uit haar korte beschrijving van hun prille verhouding. In een van de meest emotionele momenten van de herdenking bedankte zij iedereen voor de afgelopen dagen. “Ik leer Rint nog elke dag beter kennen, door naar jullie verhalen te luisteren."

Rint stond ook synoniem voor levenslust, vertelden zijn broers. “Tien ton levenslust bezat Rint. Die had hij ook nodig om Brussel te ontdekken en te veroveren.” Ze vergeleken hem met een luik naar vreugde en levendigheid. Hij fleurde hen op. Rint was een bestuiver, zo besloten de twee hun getuigenis. “Honderden, ontelbare mensen heeft hij geraakt en zal hij ook nu nog blijven raken.”

Wereldreis

“Zijn lange ongewassen haren zullen niet meer onbezonnen door Brussel fladderen”. Met dat beeld van hun zoon op zijn zwarte fiets kregen de ouders een hele zaal stil. "Hoewel Rint misschien niet meer onder ons is", zo benadrukten ze, "is zijn reis nog lang niet afgerond".

Daarom nodigden ze familie, vrienden en iedereen die dat wil uit om naar Reet te komen. Om daar een stukje van zijn as te komen ophalen. En om eens over de vloer te komen. Hun wens is dat zijn as over de wereld wordt uitgestrooid. “Dat is een passend eerbetoon voor Rint, op die manier zal hij over heel de wereld verspreid worden.”

Laatste ovatie

Tot slot richtten de ouders zich nog één keer naar de zaal. “Afscheid van Rint kan je niet nemen op een paar uur, wij gaan daarvoor nog een heel leven nodig hebben.” Waarop honderden vrienden hem voor een laatste keer trakteerden op een minutenlange, staande ovatie.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni