Op de valreep nog een Brusselse jeugdhulpverlening en -bescherming

© Elke Vanoost
| Archiefbeeld

De laatste stemming van de legislatuur in het Brussels Parlement geeft het Brussels Gewest een eigen jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. De meerderheid stemde voor, de groenen tegen en MR, PVDA en Vlaams Belang onthielden zich. De ordonnantie past de bestaande Brusselse regels aan de praktijk aan en past tegelijk de nieuwe Brusselse bevoegdheden voor de vervolging van als misdrijf omschreven feiten toe.

De nieuwe wetgeving blijft uitgaan van een beschermingsmodel met aandacht voor de verantwoordelijkheid van de jongere en zijn ouders en voor de bescherming van de maatschappij. De voorkeur gaat daarbij naar herstelgerichte maatregelen waarbij de jongere wat terugdoet voor zijn of haar slachtoffer en de maatschappij: een jongerenproject, bemiddeling, groepsoverleg en gemeenschapsdienst. De uithandengeving is behouden als laatste middel wanneer blijkt dat andere maatregelen hun effect missen of wanneer het gepleegde feit dermate zwaar is.

Omdat bij de zesde staatshervorming alle middelen en instellingen werden overgedragen aan de Franse en Vlaamse Gemeenschap, werd een samenwerkingsakkoord met hen onderhandeld zodat de Brusselse jongeren toegang hebben tot een zo ruim mogelijk aanbod. Daarbovenop maakt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bijkomende middelen vrij om twee nieuwe maatregelen te ontwikkelen: een ouderstage en de bemiddeling op vraag van de partijen.

Moderner kader

Minister Pascal Smet (SP.A), die binnen de GGC samen met Céline Fremault (CDH) bevoegd is, reageert tevreden op de goedkeuring: "Waar Brussel, en de GGC in het bijzonder, in het verleden vaak jarenlang aarzelden om nieuwe bevoegdheden op te nemen en vorm te geven, zijn we er voor een belangrijke thematiek als jeugdrecht in geslaagd om binnen de termijn van één legislatuur een moderner en sterker kader uit te werken. De hervorming is er in de eerste plaats voor al die jongeren in Brussel die het moeilijk hebben."

"Wij zijn heel tevreden dat er in deze ordonnantie is uitgegaan van de regelgeving van de Vlaamse en de Franse gemeenschap in Brussel. Dit is voor ons een systematiek die het beste past vanuit Brussel en voor nog andere bevoegdheden ook zou mogen toegepast worden", reageerde Liesbet Dhaene namens N-VA. De partij vindt het goed dat men toch is verder gegaan dan loutere jeugdbescherming. Er is ook aandacht voor een herstelgericht beleid, voor de slachtoffers en voor de verantwoordelijkheid van de jongere.

Voor Hannelore Goeman (SP.A) is er een kader op maat van Brussel uitgewerkt, samen met de academische wereld, de sector van de jeugdbescherming, de rechters en het parket. "Het kader stelt een zeer ruim aanbod van maatregelen ter beschikking, sommige duidelijk met de bedoeling om in te grijpen bij ontoelaatbaar gedrag, maar de hele tekst gaat wel uit van een beschermingsmodel."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?