Politicoloog: 'Frans in Brussel staat onder druk door verengelsing, en dat vinden Vlamingen niet erg'

CD
© BRUZZ
08/02/2023

Omdat Vlamingen Brussel niet kunnen vervlaamsen, proberen ze het dan maar te verengelsen, schrijft politicoloog en historicus Jean-Paul Nassaux in een opmerkelijk essay.

"De Franse taal wordt momenteel op verschillende niveaus bedreigd. Engels heeft een hyperdominante plaats ingenomen in de wereld", zo begint de tekst van historicus en politicoloog Jean-Paul Nassaux in het Franse tijdschrift 'Les Cahiers de Psychologie Politique'. In zijn tekst pleit hij voor een nieuwe taalbalans, waarbij talen als het Frans niet worden "verpletterd".

Volgens Nassaux verliest het Frans in Brussel alvast aan belang. Daarvoor verwijst hij onder andere naar de verandering van namen van enkele Brusselse instellingen. In plaats van een Franse en Nederlandse naam, is er nu vaak een Engelse versie. Zo werd de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) omgedoopt tot citydev.brussels. De Haven van Brussel werd port.brussels en het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) ging op in hub.brussels.

Het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) geeft in La Libre aan dat voor de naamsveranderingen werd gekozen omdat ze "streven naar vereenvoudiging en duidelijkheid voor de burger".

Liever Engels dan Frans

Nassaux schrijft dat er sinds 2000 een nieuwe Brusselse beweging is, die de nadruk legt op meertaligheid in plaats van tweetaligheid. Dat kan volgens hem een manier zijn "om het Franstalig karakter van Brussel te minimaliseren". De oorzaak daarvan is volgens de historicus dat Vlaanderen nooit heeft aanvaard dat het Frans dominanter is in Brussel dan het Nederlands. Omdat Vlamingen Brussel niet kunnen vervlaamsen, proberen ze het dan maar te verengelsen, schrijft de politicoloog.

De verengelsing wordt dan ook verwelkomd door Vlamingen in Brussel, schrijft Nassaux. "Ze zien het als een manier om zich te bevrijden van een taalverhouding waarin het Nederlands een zwakke positie inneemt ten opzichte van het Frans."

Al is dat volgens het kabinet Vervoort helemaal niet de bedoeling. "We geven het Frans niet op ten gunste van het Engels. Brussel is een tweetalige regio met een internationale roeping. En als we het vandaag hebben over de bevordering van meertaligheid, gaat het altijd in de eerste plaats over de bevordering van het Frans/Nederlands, vóór andere talen."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni