Politie vernietigend over werkomstandigheden in centrum transitmigratie

Het centrum bevindt zich in Steenokkerzeel.

Onveilige lokalen in slechte staat, onduidelijkheid over medische risico’s en een algemeen gevoel van ontmoediging bij de agenten. De politievakbonden hebben tal van bedenkingen bij het nieuwe centrum transitmigranten dat halsoverkop werd geopend.

“Onder deze omstandigheden kunnen de activiteiten (van het administratief centrum voor transitmigratie, red.) niet starten. Ik herhaal dat de preventieraadgever de activiteiten kan stilleggen als er levensgevaar is. In dit geval zouden alleen al de veiligheid en de brandveiligheid moeten volstaan om de dienst niet te starten.”

PHOTONEWS 10727777-054
© Photonews
| Het centrum voor transitmigranten in Steenokkerzeel.

Het citaat komt uit mailverkeer van personeelsvertegenwoordigers bij de federale politie met de politiebonden zelf, dat BRUZZ inkeek. Het aangekaarte probleem is er maar een van velen in verband met het administratief centrum transitmigratie dat vorige week plots opende in Steenokkerzeel. De vier politiebonden delen die kritiek.

Dat centrum kwam er in het kader van het nieuwe plan transitmigratie, dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (beiden N-VA) vorige week voorstelden en meteen in de praktijk brachten.

Tbc en hepatitis

Het centrum wordt bemand door personeel van de federale politie. Maar de diensten in kwestie zijn niet te spreken over de gang van zaken. De agenten vinden onder meer dat er niet genoeg wordt rekening gehouden met hun eigen veiligheid en gezondheid.

Een personeelsvertegenwoordiger wijst er onder meer op dat er nergens melding wordt gemaakt van een inenting van de agenten tegen hepatitis A en B.

Een agent die in het nieuwe centrum werkt vraagt dan weer naar maatregelen tegen tbc en schurft. “Een bloedafname wordt nu al niet uitgevoerd bij de jaarlijkse medische controle (alles kost te veel geld…) Wij hebben ook familie en vrienden die wij op onze beurt opnieuw kunnen besmetten. Qua onzekerheid naar onze gezondheid toe kan dit wel tellen.”

Negatief advies

In het algemeen hebben de personeelsvertegenwoordigers het over een gevoel van ontmoediging bij de DAS, de directie openbare veiligheid bij de politie, waaronder de agenten in kwestie vallen. "De DAS wordt als de vuilnisbak van de federale politie beschouwd en de leden zijn dat meer dan beu."

De politiebonden kaartten de kwestie al eens aan op het Hoger Overlegcomité van de politie waar politiebonden, de politietop en een vertegenwoordiger van Jan Jambon samenzitten. Ze gaven daar een negatief advies over het nieuwe centrum. Dat advies is niet opschortend. Woensdag komt het comité opnieuw samen.

De agenten zullen dan ook een werkplek vragen die zich niet in hetzelfde gebouw bevindt als de lokalen van het gesloten centrum waar de migranten verblijven. Ze stellen containers voor. Op die manier willen ze de veiligheid en het welbevinden van het personeel verbeteren.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?