Private afvalbedrijven stappen naar Europa tegen illegale staatssteun Net Brussel

© Peter Dhondt - BRUZZ
| Geniet de gewestelijke afhaaldienst Net Brussel van illegale staatssteun?

De federatie van private afvalbedrijven, go4circle, dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen het Agentschap Net Brussel (ANB) wegens illegale staatssteun. Net Brussel werd een jaar geleden veroordeeld voor illegale staatssteun omdat een duidelijk onderscheid tussen haar opdracht van openbare dienstverlening en haar commerciële activiteiten. 365 dagen later blijkt er op het terrein nog steeds niets veranderd. "We betreuren dat we deze stap hebben moeten zetten, maar we willen absoluut dat de situatie wordt aangepakt", stelt huidig directeur Stany Vaes.

Go4cirle spande de zaak in maart 2017 in. De federatie beschuldigde Net Brussel ervan geen idee te hebben van de precieze kosten van het beheer van het bedrijfsafval. Het agentschap sloot 18.000 contracten af voor de inzameling van bedrijfsafval. Omdat er geen controle is op de contracten voor bedrijfsafval, geen weging van afvalstoffen en geen boekhoudkundige basis voor aangekondigde tarieven besloot de rechtbank Net Brussel te veroordelen.

Het gewest moest de subsidies verminderen met 20 procent of 30 miljoen euro. Ook de Brusselse oppositie leverde in het parlement kritiek op het feit dat Net Brussel niet over een analytische boekhouding beschikte, waardoor het niet mogelijk was om te controleren of de subsidies enkel gebruikt werden voor het verwerken van het huishoudelijk afval, of dat een deel ook ging naar de verwerking van het bedrijfsafval.

Omdat een jaar na het vonnis niets veranderd is, diende go4cirle op 3 mei opnieuw een klacht in, ditmaal bij de Europese Commissie. Ondanks het alarmsignaal van het Rekenhof in 1996, de wettelijke verplichting om sinds 2011 een analytische boekhouding te houden, en de vonnissen van 2016 en 2018, is er nog steeds geen transparantie omtrent de financiering van die commerciële activiteiten, stelt de federatie vast.

"Erger nog, we wachten al een jaar op de Brusselse regering om de beslissing van de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg na te leven en de goedkeuring van de Europese Commissie te krijgen om de dotatie van het ANB te blijven verder zetten, rekening houdend met de regels rond staatssteun", aldus Stany Vaes. De Commissie zal volgens hem de financiering van Net Brussel en vooral het gebruik van de dotatie voor commerciële doeleinden onderzoeken.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?