Projecten rond artificiële intelligentie om relatie burger-overheid te verbeteren

© PhotoNews
| De VUB-campus in Elsene: ingang gebouw F en G.

FARI, het instituut voor artificiële intelligentie, heeft van Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt (Défi) de opdracht gekregen om vier concrete projecten op te starten. Die moeten volgens hem de relatie tussen de burger en het bestuur en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

FARI werd door het Brussels Gewest opgericht, samen met de VUB en de ULB, en wordt gefinancierd met de Europese fondsen voor de relance.

Minister Clerfayt vertrouwde FARI vier concrete projecten toe: de verbetering van de matching tussen de vraag en het aanbod inzake tewerkstelling; de automatisering van de controle van de advertenties in verband met de verkoop van dieren op het internet; de ontwikkeling van een test voor administratieve vereenvoudiging; en de uitwerking van een gewestelijke strategie voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie in Brussel.

'Betere dienstverlening'

"Artificiële intelligentie heeft veel voordelen voor het verbeteren van de relatie tussen de burger en het bestuur, maar ook van de kwaliteit van de openbare dienstverlening. Het Gewest moet zich artificiële intelligentie eigen maken, als het deze technologie wil benutten ten bate van de burgers," verklaart Bernard Clerfayt.

Volgens hem is deze nieuwe samenwerking tussen de Brusselse overheidsdiensten en de onderzoekers uit de academische wereld bijzonder interessant. "Enerzijds zullen de overheidsdiensten kunnen steunen op de wetenschappelijke en technologische kennis van onze erkende onderzoekers. Anderzijds zullen deze laatsten al het potentieel van hun onderzoek ten volle kunnen aanwenden om onze openbare dienstverlening te verbeteren," besluit minister Bernard Clerfayt.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?