20180108 Politie oproerpolitie rellen gevechtsuniform 1380 840px

| De Brusselse en federale politiediensten zijn in staat om aangekondigde evenementen "vlekkeloos" te laten verlopen. Maar wanneer het aankomt op onverwachte incidenten, is de evaluatie van het Comité P minder lovend.

Rellen na diensturen? Dan weet politie niet wat te doen

Ken Demol
© BRUZZ
12/06/2018

In een lijvig rapport buigt het Comité P zich over de werking van de zes Brusselse politiezones. Vooral bij onaangekondigde evenementen, zoals rellen, zijn die niet in staat snel genoeg te reageren. Het rapport spreekt ook van een gebrek aan middelen en training.

Het Comité P, dat toeziet op de Belgische politiediensten, werkte het rapport uit naar aanleiding van de rellen in Brussel van november 2017. Toen ontaardden feestelijkheden – nadat Marokko zich kwalificeerde voor het WK – nog in geweld op de Lemonnierlaan. De politie moest toekijken hoe jongeren wagens en winkels sloopten, en kreeg in de nasleep van het incident bakken kritiek over zich heen.

Het Comité P besluit nu dat de zes Brusselse politiezones doorgaans in staat zijn om evenementen in de hoofdstad in goede banen te leiden. Sterker nog, wanneer het om op voorhand aangekondigde zaken gaat, is de politie in staat om die “vlekkeloos” te laten verlopen.

Er waren tijdens de rellen wel voldoende politiediensten aan het werk, maar niemand om die te coördineren

Maar wanneer het gaat om onverwachte incidenten, scoren de zes zones minder goed.

"Buiten de diensturen is er in de meeste Brusselse politiezones geen officier op de werkvloer aanwezig die met de nodige kennis van zaken een niet-gepland evenement kan begeleiden en beheren wanneer er melding wordt gemaakt van een dergelijk incident", staat te lezen in het rapport.

Drukke agenda

Dit was ook het geval in november. Op het moment van de rellen was de bevoegde officier niet meteen beschikbaar. Die had immers een drukke agenda. Noch de federale, noch de lokale politiediensten hadden de ondertussen beruchte match tussen Marokko en Ivoorkust trouwens als een risico bestempeld.

Door het gebrek aan leiding kon er niet snel en gericht opgetreden worden toen de rellen uitbraken. Nochtans was er die avond wel voldoende politiepersoneel aanwezig, in totaal ongeveer 150 agenten.

(Lees verder onder de foto.)

doyuor2xuaekyfq-2_0.jpg

| Tijdens de rellen moest de politie nog een tijdlang toekijken hoe relschoppers tekeergingen op de Lemonnierlaan.

Het Comité P pleit ervoor om een reactieschema uit te werken dat in werking zou kunnen treden bij onverwachte incidenten, in afwachting van een bevoegde officier. Al hamert het ook op het belang van bijkomende investeringen in training en uitrusting: het gaat dan bijvoorbeeld om oefeningen waarbij gespecialiseerde politiediensten onder meer leren hoe zich te verweren tegen granaten of molotovcocktails.

Over een mogelijke fusie van de Brusselse politiezones spreekt het Comité P zich in het rapport niet uit. Volgens het controleorgaan is er wel een grote bereidheid tot samenwerking tussen de Brusselse zones onderling, en met de federale politie.

Uit fouten leren

Recent kondigde Brussels burgemeester Philippe Close (PS) al aan dat de politie alert zal zijn bij matchen van Marokko tijdens het WK. Een herhaling van de incidenten van november vorig jaar moet met andere woorden te allen prijze vermeden worden.

Rellen in Brussel

Op 11 november kwam het aan de Beurs in het centrum van Brussel voor het eerst tot rellen. In de weken daarna waren er opnieuw problemen.  

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Brussel-Stad , Samenleving , Rellen in Brussel , federale politie , lokale politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni