Samenwerking tussen openbare en private ziekenhuizen wordt vergemakkelijkt

© Peter Dhondt-BRUZZ

De Brusselse regering heeft donderdag een voorontwerp van ordonnantie goedgekeurd om de wet op de OCMW's te wijzigen. Dit moet het pad effenen voor nieuwe samenwerkingsvormen tussen de ziekenhuizen uit de openbare en de privé-sector, zo meldt het kabinet van minister-president Rudi Vervoort. Daarnaast legt de tekst ook een strategische visie vast voor het openbare zorgaanbod in het Brussels Gewest, wat de universele toegang tot de zorgen in de ziekenhuizen moet verzekeren.

Door de ordonnantie zullen de ziekenhuizen nauwer met elkaar kunnen samenwerken, wat de kwaliteit van de zorgen in het Brussels Gewest ten goede zal komen, aldus de mededeling. "De stijgende levensverwachting, het aantal chronisch zieken dat gestaag toeneemt en de sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid zorgen voor een groeiende vraag naar gezondheidszorgen", stelt minister Fremault.

"Een betere samenwerking tussen alle ziekenhuizen, zowel de openbare als de associatieve, staat garant voor de deskundigheid van het medisch personeel en de optimalisering van de diensten die de patiënten geboden worden", aldus minister Céline Fremault (CDH).

'Noodzakelijke hervorming'

"Op dit moment is het moeilijk om samenwerkingen tussen openbare en private ziekenhuizen te organiseren. Het is niet meer van deze tijd om binnen elk ziekenhuis apart alle mogelijke zorgdiensten aan te bieden. De schaalvergroting die wordt bekomen door het vormen van ziekenhuisnetwerken met een duidelijke taakverdeling garandeert een kwalitatieve en betaalbare zorg voor alle Brusselaars", voegt Pascal Smet (sp.a) eraan toe.

Voor minister-president Rudi Vervoort gaat het om een noodzakelijke hervorming: "Het verheugt me dat er voor deze samenwerking een duidelijk wettelijk kader is geschapen, dat de bevestiging vormt van onze strategie inzake openbare gezondheid en één simpele doelstelling beoogt: ervoor zorgen dat alle Brusselaars, ongeacht hun sociale situatie, toegang hebben tot de beste artsen. Gezondheid is geen luxe."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?