Sammy Mahdi verscherpt aanpak asielzoekers die al aanvraag deden in ander land

© PhotoNews
| Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) verscherpt de regels voor asielzoekers die al in een ander Europees land een asielaanvraag deden. Wie meermaals weigert om terug te keren, verliest het recht op opvang. Mahdi lanceert maandag een vijfpuntenplan.

De Dublinprocedure bepaalt dat asielzoekers die in de Europese Unie een asielaanvraag indienen, hun procedure moeten afwachten in het land waar dat gebeurde. Wie bij ons asiel aanvraagt, maar dat al eerder deed in een ander land, wordt daarom naar dat land overgebracht.

Toch vroegen vorig jaar 10.952 mensen in België asiel aan die eerder al in een andere lidstaat een aanvraag indienden. Ook 1.349 mensen die al als vluchteling waren erkend in een andere lidstaat, dienden vorig jaar een aanvraag in. In januari van dit jaar ging het om 84 mensen. Dat legt een bijkomende druk op het opvangnetwerk, zegt Mahdi. De staatssecretaris wil daarom de regels voor die groep verstrengen.

Hij komt daarvoor met een vijfpuntenplan. Dat voorziet in een intensieve begeleiding voor personen die naar een andere lidstaat moeten terugkeren. Die mensen zullen ofwel in het opvangcentrum zelf begeleiding krijgen, ofwel worden uitgenodigd om zich naar een regionaal terugkeerbureau (ICAM-bureau) te begeven, voor een gesprek met een terugkeerbegeleider. Wie medewerking blijft weigeren, kan zijn recht op opvang verliezen.

Ontradingscampagnes

Daarnaast wordt de overdrachtstermijn voor Dublintransfers voor wie een PCR-test weigert, verlengd van zes maanden naar achttien maanden. Bij 71 pogingen om mensen terug te sturen naar het EU-land waar ze geregistreerd zijn, mislukte dat omdat ze een PCR-test weigerden. Ook komen er bijkomende aanwervingen bij de Dublincel van de Dienst Vreemdelingenzaken. Die cel houdt zich bezig met de aanvragen die door België aan andere lidstaten worden gericht met het oog op terugkeer. In 2022 krijgt de cel er 26 bijkomende medewerkers bij.

Bij een tekort aan opvangplaatsen zal er bovendien gewerkt worden met een voorrangsregel: de meest kwetsbaren en kinderen worden prioritair opgevangen. En wie voor het eerst asiel aanvraagt op Europees grondgebied, krijgt voorrang op wie dat al eerder deed in een ander land. Die laatste groep komt mogelijk op een wachtlijst, en zal een opvangplaats toegewezen krijgen zodra er plaatsen beschikbaar zijn.

Tot slot wil Mahdi ook inzetten op ontradingscampagnes op Facebook, en dat vooral voor landen van herkomst met een lage erkenningsgraad, zoals bijvoorbeeld Georgië en Albanië.

"Je kan als migrant moeilijk bed, bad en brood in twee landen vragen. Ons opvangnetwerk staat onder druk. We moeten de bedden die we hebben, prioritair voorbehouden voor wie in een ander land geen opvangplaats heeft", aldus nog staatssecretaris Mahdi.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?