| Eind oktober 2023 moesten de asielzoekers een kraakpand aan de Wetstraat, verlaten op vraag van eigenaar Atenor (archiefbeeld).

Dertigtal asielzoekers kraakpand Wetstraat verlaten hotel in gemeente Jette

© Belga
19/02/2024

Een dertigtal asielzoekers heeft maandag om 10 uur het Jetse Eurocap-hotel verlaten, waar ze eind oktober ondergebracht werden nadat ze een kraakpand in de Wetstraat moesten verlaten. Dat meldt het collectief Stop de Opvangcrisis.

Eind oktober 2023 moest een honderdtal asielzoekers dat in het kraakpand aan de Wetstraat verbleef, naast het voormalig CD&V-hoofdkwartier, het pand verlaten op vraag van eigenaar Atenor. De eigenaar van het voormalige Scientology-gebouw, vastgoedontwikkelaar Atenor, besloot om veertig van hen onder te brengen in het Eurocap-hotel in Jette. De eigenaar van het gebouw aan de Wetstraat 91 stemde ermee in om de verblijfskosten voor vier maanden op zich te nemen, goed voor 30.000 euro.

Maandag kwam aan die opvang een einde. De groep heeft het hotel in Jette, niet ver van het UZ Brussel, daarom verlaten. Van de veertig asielzoekers die er verbleven, kregen er tien een opvangplek in het Fedasil-netwerk.

Het collectief stelt dat de asielzoekers die in het hotel verbleven nu terug in precaire huisvesting of op straat zullen moeten slapen, waar reeds zo'n drieduizend mensen overnachten die de procedure doorlopen en op de wachtlijst staan. "Voor deze mensen zit er niets anders op dan terug te keren naar de straat," aldus Andrea van het collectief Stop de Opvangcrisis. "Het psychologische leed waarmee ze geconfronteerd worden is immens, want deze keer is er geen alternatief," duidt Andrea.

"Ondanks duizenden veroordelingen voor het niet opvangen van asielzoekers heeft staatssecretaris Nicole de Moor de afgelopen jaren niets gedaan om de situatie blijvend te verbeteren"

Andrea, Stop de Opvangcrisis

"Dit is emblematisch voor een nooit eindigende crisis. Ondanks duizenden veroordelingen voor het niet opvangen van asielzoekers heeft staatssecretaris Nicole de Moor de afgelopen jaren niets gedaan om de situatie blijvend te verbeteren. De situatie is onhoudbaar en mensonterend," oordeelt Andrea. "Het zijn de Staat en Fedasil die wettelijk verplicht zijn om deze mensen onderdak te bieden."

Sieghild Lacoere, woordvoerder van De Moor, laat weten dat kwetsbare personen toegang krijgen tot opvang bij Fedasil. "Er is nog steeds een hoge instroom aan asielzoekers, waardoor niet iedereen meteen opvang kan krijgen. Onder de alleenstaande mannen is er geen voorrang voor mensen die een gebouw bezetten of via anderen ergens zijn ondergebracht."

"De afgelopen twee jaar werden er enorme inspanningen geleverd om extra opvangplaatsen te zoeken, en er werden tientallen nieuwe opvangcentra geopend," voegt ze nog toe.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni