Sans-papiers moeten Begijnhofkerk verlaten, maar doen dat niet allemaal

De laatste mensen die overnachtten in de Begijnhofkerk moeten de plek maandag verlaten. De strijd van de Union des Sans Papiers pour la Régularisation (USPR) om verblijfsdocumenten te verkrijgen voor de bezetters lijkt met een sisser af te lopen. Toch zijn enkelingen vastberaden om de protestbeweging nieuw leven in te blazen. Zij hebben de kerk maandagavond niet verlaten.

Aan de beslissing van House of Compassion (de themakerk van priester Daniël Alliët) om een deurwaarder in te schakelen gaat een hele historie vooraf. Begin 2021 bezette een groep mensen zonder wettig verblijf, verenigd in de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) de kerk voor een politieke actie.

In de zomer van 2021 zetten 475 mensen hun vraag om duidelijke criteria voor regularisatie kracht bij met een hongerstaking. Ze bevonden zich niet alleen in de Begijnhofkerk, maar ook op de universiteiten ULB en VUB. De actie werd beëindigd na gesprekken met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Tijdens die gesprekken zijn volgens de USPR criteria als integratie of schoolgaande kinderen te sprake gekomen. Die zouden moeten leiden tot regularisatie.

Volgens priester Alliët was het niet mogelijk om de kerkbezetting door te laten lopen. De kerkfabriek oefende druk uit om de bezetting te beëindigen en kreeg ook gelijk van de vrederechter. Na de uitvoering van enkele werken in de kerk zal hij opnieuw opengaan voor het publiek. House of Compassion en partnerorganisaties zullen lezingen, tentoonstellingen en andere activiteiten organiseren rond verschillende maatschappelijke thema's.

"De bezetting voortzetten helpt niemand vooruit. Het heeft geen zin," zegt Alliët maandagavond terwijl hij de laatste mensen zonder papieren in de kerk probeert te overtuigen om te vertrekken. Dat is niet gelukt. Twintig tot veertig mensen hebben besloten om te blijven overnachten in de kerk. "Ik ga hen niet manu militari buiten zetten, maar vanaf dinsdag kan de kerkfabriek de politie sturen," aldus de priester.

Onduidelijke toekomst

Het is nog niet duidelijk wat er met de beweging van de Union des Sans-Papiers zal gebeuren na de ontruiming van de kerk. Ook op de See U-site in Elsene verblijven nog enkele tientallen mensen. “Ze wachten op de antwoorden op hun regularisatie-aanvraag. Keren ze terug, of zullen ze blijven? Er is tijd nodig om te zien wat ze gaan doen. Ook de woordvoerders voor de beweging wachten voorlopig af,” besluit woordvoerder van USPR Mohamed Alex.

"We gaan proberen om de beweging nieuw leven in te blazen", zegt Ahmed, een van de andere USPR-woordvoerders, voor de Begijnhofkerk. "Er zijn mensen die vannacht gaan blijven. We hopen dat andere ex-hongerstakers de komende dagen ook naar de kerk komen om onze beweging verder te zetten."

In januari kondigde de kerkfabriek al aan dat er een einde zou komen aan de bezetting van de Begijnhofkerk. De actie was herleid tot 'louter opvang', klonk het, en daarvoor is de kerk eigenlijk niet geschikt. De bezetting werd zolang gedoogd omdat het House of Compassion de vraag van de bezetters naar waardig werken en leven erkende. Daarnaast geloofde de christelijke organisatie dat de actievoerders een kans maakten om de "onmenselijke situatie waarin ze leven" "opnieuw op de agenda te zetten."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?