Een rusthuis van de groep Orpea in Brussel

| Een rusthuis van de groep Orpea in Brussel.

Sluiting Orpea-rusthuizen: Iriscare bezorgd om verhuis bewoners

RV
© BRUZZ
20/02/2023

Het Brussels welzijnsagentschap Iriscare maakt zich zorgen over de verhuis van de bewoners van de zeven Orpea-rusthuizen die zouden sluiten. Verder voorziet Orpea voor de betrokken residenties soortgelijke beschermende maatregelen als in Vlaanderen: werknemers krijgen hun arbeidsvoorwaarden gevrijwaard en bewoners kunnen hun huidige dagprijs ook na de verhuis naar een ander Orpea-rusthuis behouden.

Op 16 februari raakte bekend dat de Franse rusthuisgroep 7 van de 21 Orpea-residenties in Brussel zou sluiten. Volgens hen komt die beslissing er als gevolg van een ordonnantie van het Brussels gewest om het aantal leegstaande bedden in de sector drastisch te verminderen vanaf 1 januari 2024.

Brussels minister van Volksgezondheid, Alain Maron (Ecolo) werd ingelicht over de betreffende hergroepering van de Franse rusthuizengroep. Maar op dat moment was er maar sprake van vier rusthuizen die zouden sluiten, zegt Tania Dekens, leidend ambtenaar bij Iris­care – een agentschap dat onder de bevoegdheid van minister Maron valt.

Het agentschap zegt echter nog geen officiële mededeling van Orpea ontvangen te hebben over de sluitingen. "Via de pers hebben we vernomen dat het plan van Orpea nog moet worden goedgekeurd, en dat dat pas op 14 maart zou zijn," aldus Dekens. Op 14 maart legt de raad van bestuur van Orpea haar besparingsplan opnieuw op tafel en zouden beslissingen worden genomen.

Vlaanderen

Volgens Marijke Verboven, woordvoerder van Orpea, is er dan weer vanuit de Brussels welzijnsinstelling Iriscare nog geen specifieke vraag naar maatregelen gekomen. Maar Orpea voorziet om ook voor de Brusselse centra die sluiten dezelfde maatregelen door te voeren als in Vlaanderen.

Dat gaat over zowel de werknemers als de bewoners. Werknemers krijgen hun arbeidsvoorwaarden gevrijwaard en bewoners kunnen hun huidige dagprijs ook na de verhuis naar een ander Orpea-rusthuis behouden.

Vrijdag kreeg Orpea beschermende maatregelen opgelegd door het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid voor de twee woonzorgcentra die in Vlaanderen de deuren sluiten. Orpea moet het agentschap op de hoogte houden over de verhuizing van de bewoners en elke week een stand van zaken van de bewoners en medewerkers rapporteren.

Bezorgd

Iriscare zegt vooral bezorgd te zijn om de verhuis van de bewoners en dat die correct verloopt. Dekens beklemtoont dat de wensen van de bewoners te allen tijden gerespecteerd moeten worden, ook als ze naar een rusthuis buiten de Orpea-groep willen overstappen. “Voor veel families is het belangrijk dat hun ouder of grootouder in dezelfde gemeente of buurt kan blijven wonen,” stelt ze.

Bewoners en familieleden kunnen met eventuele klachten intussen terecht bij het meldpunt van Home-Info – de vzw voor informatie en advies voor ouderenvoorzieningen, gefinancierd door Iriscare. Iriscare bekijkt samen met de vzw de klachten die gelinkt zijn aan Orpea. “We willen ook aan mensen meedelen hoe ze een klacht kunnen indienen en hoe een klachtenprocedure verloopt,” klinkt het.

Een nieuw inspectieteam voert onder leiding van Iriscare sinds 1 januari 2023 grondige inspecties uit in de Brusselse zorginstellingen. Als een rusthuis niet aan de kwaliteitseisen voldoet, kan een sanctie volgen. Ook de Orpea-rusthuizen worden momenteel onderworpen aan inspectie.

Iriscare volgt de resultaten hiervan op. “Het gaat over een vrijwillige sluiting, dus moeten we bekijken wat we binnen het wettelijk kader kunnen doen om bewoners zo goed mogelijk te beschermen.”

Orpea lag in Frankrijk al langer onder vuur door getuigenissen over verwaarlozing en andere klachten. Vorig jaar bleek dat de rusthuisgroep ook in Brussel al meer dan tweehonderd klachten tegen zich had gekregen over mishandeling en verwaarlozing, maar ook over het niet naleven van de Covid-regels, administratie - en facturatieproblemen. Daarnaast bleek het bedrijf ook grote schulden te hebben.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni