Snooker- en bowlingzalen blijven gesloten voor recreanten

© Max Wyckaert
| Deze bowler trotseert het openingsverbod van de bowlingzalen en gooit een balletje.

Nadat de Raad van State de sluiting van de cultuursector ongedaan had gemaakt, waren enkele andere sectoren naar de Raad gestapt, waaronder de bowling- en snookerzalen. De gedeeltelijke sluiting van die zalen is gerechtvaardigd, oordeelt de Raad van State vandaag.

Eind vorige maand stapten de producers van een Oudergemse eindejaarsshow naar de Raad van State om de sluiting van de cultuursector aan te vechten. Even later oordeelde de Raad dat de sluiting van cultuur- en bioscoopzalen disproportioneel was. De zalen mochten meteen open, de eindejaarsshow kon doorgaan.

Het inspireerde enkele andere sectoren om ook naar de Raad van State te stappen. Onder meer de bowling- en snookerzalen, die sinds eind vorige maand dicht moeten, wilden de sluiting aanvechten via de Raad van State. Vandaag heeft de Raad de vorderingen tot schorsing van het koninklijk besluit dat de bowling- en snookerzalen tot sluiting dwingt verworpen.

Geen recreatieve gebruikers

“De Raad is van oordeel dat het ingeroepen middel niet ernstig is”, klinkt het. “Uit de interpretatie die de minister van Binnenlandse Zaken in haar verweernota aan de bestreden bepalingen geeft, blijkt wel degelijk dat het gaat om een tijdelijke gedeeltelijke sluiting van die zalen, louter wat betreft het recreatieve gebruik door het publiek.”

De bowling- en snookerzalen moeten dus dicht blijven voor recreatieve gebruikers, maar de binnenruimten mogen wel gebruikt worden voor sportieve wedstrijden of trainingen.

“Een sluiting van de binnenruimten van de bowlingzalen voor recreatief gebruik door het publiek lijkt op het eerste gezicht geen disproportionele maatregel te vormen, enerzijds in het licht van het ruimere pakket aan maatregelen die in het bestreden besluit werden genomen en anderzijds afgetoetst aan de ernstige epidemiologische noodsituatie waarin het land zich bevindt”, schrijft de Raad in het arrest. Volgens de Raad is er ook geen sprake van discriminatie.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?