Stad Brussel engageert zich unaniem voor gelijkheid man-vrouw

© Soetkin Hoessen
| Dat een dergelijke motie anno 2019 nog steeds nodig is, wordt uitvoerig beargumenteerd in de tekst.

Met volledige unanimiteit heeft de gemeenteraad van de Stad Brussel eeen motie aangenomen die de gelijkheid tussen man en vrouw moet bevorderen. Zo komt er volledige pariteit in de raden van bestuur, maar ook een ‘gender budgeting.’ De Stad wil ook andere bestuursniveaus aansporen om proactiever de gendergelijkheid te implementeren, door bijvoorbeeld het ouderschapsverlof gelijk te verdelen onder de twee ouders.

Enkele partijen wilden nog voor de vrouwenstaking van 8 maart een eigen motie rond het thema door de gemeenteraad krijgen, maar er werd uiteindelijk toch gekozen voor een samenwerking tussen meerderheid en oppositie om tot een gezamenlijke tekst te komen. Met succes, want de motie werd unaniem goedgekeurd en onthaald op applaus van op alle banken.

Dat een dergelijke motie anno 2019 nog steeds nodig is, wordt uitvoerig beargumenteerd in de tekst. “Ondanks de afgekondigde gelijkheid tussen man en vrouw, worden vrouwen steeds weer geconfronteerd met moeilijkheden en discriminaties”, klinkt het. De tekst verwijst naar het verschil in wedde, dat vaak nog 20 procent bedraagt. Daardoor zit ook 59 procent van de vrouwen onder de armoedegrens met hun pensioen.

Politie vormen

Ook al zit de verantwoordelijkheid vaak op hogere bestuursniveaus, toch wil de Stad Brussel een voortrekkersrol spelen met enkele concrete maatregelen. Zo komt er aandacht voor genderevenwicht bij het verdelen van budgetten, wil de Stad in al haar raden van bestuur de pariteit verzekeren en ook “nadenken” over de pariteit bij het toekennen van overheidsopdrachten.

Het bestuur zal ook vormingen aanbieden bij de politiediensten rond seksueel, intrafamiliaal en seksistisch geweld. De communicatie tussen de diensten die slachtofferhulp bieden moet ook verbeterd worden.

Moederschapsrust opnemen in pensioenberekening

Daarnaast roept de Stad met deze motie ook andere bestuursniveaus op om hun verantwoordelijkheid te nemen. De gemeenschappen wordt gevraagd voldoende plaats in crèches aan te bieden en meer te investeren in de opvang van slachtoffers van seksueel geweld.

Het federaal niveau moet dan weer de moederschaprust opnemen in de pensioenberekening en het ouderschapsverlof moet gelijk verdeeld worden tussen beide ouders. De motie vraagt tenslotte ook dat er voldoende middelen worden uitgetrokken om het voortbestaan van het zorgcentrum voor seksueel geweld aan het Sint-Pietersziekenhuis te garanderen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?