Stad steunt projecten die gendergelijkheid in openbare ruimte moeten versterken

ADD
© BRUZZ
05/09/2022

Begin mei lanceerde Stad Brussel een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Negentien organisaties dienden een voorstel in, zes van hen werden weerhouden.

De publieke ruimte in de stad is van en voor iedereen, maar wordt in de praktijk door mannen gedomineerd, vindt het Brusselse stadsbestuur. "Voor meisjes, vrouwen en personen die niet beantwoorden aan de klassieke cisgender normen kan de publieke ruimte soms onwelkom en angstaanjagend aanvoelen, en onveilig zijn," luidt het in een communiqué.

"Stedenbouw en architectuur zijn historisch, en nog steeds, overwegend mannelijke aangelegenheden. Dit maakt dat de stad en de publieke ruimte vanuit mannelijk perspectief werden ontworpen, zonder in acht name van de noden van vrouwen en meisjes," klinkt het nog. "Onderzoek bevestigt dat, door het gebrek aan een gendergevoelige aanpak, vrouwen en meisjes zich niet veilig voelen (en zijn) in de publieke ruimte, zich hierdoor ook anders bewegen door de stad, en de stad niet ten volle kunnen benutten."

Workshops en ateliers

De Stad Brussel lanceerde daarom een open projectoproep gericht op initiatieven die een gendergevoelige aanpak van stadsontwikkeling naar voor brengen. Negentien organisaties dienden een voorstel in. Een jury vertegenwoordigd door de departementen Stedenbouw en Gelijke Kansen, alsook een extern jurylid verbonden aan de Universiteit van Luik, selecteerde uiteindelijk zes projecten.

Een van de laureaten is vzw Queering Brussels. De organisatie houdt van 10 september tot 21 november een tentoonstelling in de Sint-Gorikshallen met als doel om het publiek bewuster te maken van de gender- en queerdimensie van architectuur en de impact van lgbtqia+-seksualiteitskwesties in architectuur en stedenbouw.

Nog bij de laureaten: het team Straathoekwerk van JES Brussels vzw, actief rond het Anneessens en de Papenvest (Vijf Blokken). Via participatieve ateliers wil de vzw de ervaringen en noden van meisjes in de buurt aan de oppervlakte te brengen. "De wijk staat voor grote veranderingen. Er zal dieper ingegaan worden op de renovatie van de Vijf Blokken en welke impact die mogelijks op de meisjes in de wijk heeft," klinkt het.

'Openbare ruimte 'ontmannelijken''

De overige winnaars van de projectoproep zijn vzw STALEM, actief in de Stalingradwijk, ZIJkant vzw, actief ter hoogte van Kappelekerk, vzw Lilith & Mo, die gedurende een week neerstrijkt op verschillende Brusselse pleinen en tenslotte de organisaties RED/Laboratoire Pédagogique en Alive Architecture, die samen workshops zullen organiseren gericht op de specifieke behoeften van de meisjes bij het ontwerpen van de openbare ruimte.

"Het is de eerste keer dat we een projectoproep lanceren rond gender en stedenbouw en we kregen meteen veel reacties. Het is duidelijk een thema dat ‘leeft’," aldus bevoegd schepen voor stedenbouw en openbare ruimte Ans Persoons (One.Brussels-Vooruit). "De geselecteerde projecten zijn erg verschillend, maar telkens op hun manier relevant. Zowel vrouwen en meisjes als personen uit de lgbtqia-gemeenschap eisen steeds meer hun plaats op in de publieke ruimte, maar stoten daarbij nog steeds op heel wat hindernissen."

Ook volgens schepen voor Gelijke Kansen Lydia Mutyebele Ngoi (PS) is de animo rond het thema een grote stap in de goede richting. "Zoals bekend hebben diversiteit en stadsplanning een grote invloed op de veiligheid en toegankelijkheid van diensten voor verschillende gebruikersgroepen. Ik ben blij dat mijn collega de activiteiten en overwegingen steunt die via deze projecten zijn voorgesteld om de Brusselse openbare ruimte te 'ontmannelijken'."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni