| Schepen in Brussel-Stad Arnaud Pinxteren (Ecolo)

Stad trekt miljoen euro uit voor burgerideeën zoals Tiny Forest

TDN
© BRUZZ
14/12/2020

De stad Brussel zal financiële steun geven aan veertien projecten in Neder-Over-Heembeek en Laken die door burgers werden uitgewerkt. In totaal trekt de stad er 1 miljoen euro aan participatief budget voor uit. Met dat geld zal onder meer een ‘Tiny Forest’ en een moestuin voor en door kinderen aangelegd worden, maar komt er ook een ruimte voor en door jongeren op de Wannekouterlaan.

Om burgers te betrekken bij de wijk, maar hen ook de kans te geven om de openbare ruimte naar eigen smaak in te vullen, stelde de stad een participatief budget van een miljoen euro op. Heembekenaren kregen zelf het vertrouwen om de prioriteiten in hun buurt te identificeren en vervolgens aan te pakken. De daarvoor opgerichte wijkraad Neder-Over-Heembeek/Mutsaard verzamelde ideeën en hielp burgers om deze uit te werken tot concrete projecten.

Eerste participatief project

Het is de eerste keer dat in het Brussels Gewest op dergelijke manier wordt gewerkt. Volgens het kabinet van schepen van Participatie Arnaud Pinxteren (Ecolo) verliep alles uitstekend. Wat niet altijd evident was in coronatijden, aangezien het participatief proces dus vooral digitaal verliep. Een oproep van de wijkraad leverde 88 ideeën op. Die werden gescreend op haalbaarheid en nieuwheid. Zo bleven er uiteindelijk een vijftigtal burgersuggesties over.

Deze werden op een zogenoemd Ideeënfestival verder uitgewerkt en verfijnd, met de hulp van diensten van de stad Brussel. Dat leverde 15 uitgewerkte projecten op. In de maanden oktober en november kon de Heembekenaar hun favoriete idee verkiezen, goed voor een totaal van 1.126 stemmen. Dertien projecten haalden genoeg stemmen, maar de wijkraad viste de herinrichting van de Wannekouterlaan ook op om tot veertien projecten te komen.

Groene, openbare ruimte

Heel wat projecten beogen meer groene ruimte of betere bereikbaarheid ervan. Zo focust een burgerproject op het toegankelijker maken van twee openbare binnenterreinen van huizenblokken aan de Oorlogskruisenlaan. Daar wordt ruim 180.000 euro voor uitgetrokken. Ook een veiliger toegang tot het Craetbos en de nabijgelegen speeltuinen (50.000 euro), de aanleg van een Tiny Forest (80.000 euro) en betere wandelinfrastructuur op de Kleine Groenweg (20.000 euro) waarlangs de Groene Wandeling loopt, haalden de cut.

Een aantal projecten voorzien meer ruimte voor kinderen en jongeren. Zo gaat er 10.000 euro naar een stadstuin die onderhouden wordt door de kinderen van Neder-Over-Heembeek. Er komt ook een fitnessparcours naast rusthuis “De Wilde Rozen” (60.000 euro) en een ‘Nederdorp’ (20.000 euro), waarin spel en activiteit centraal zullen staan. Het grootste bedrag (300.000 euro) gaat echter naar een heraanleg van de Wannekouterlaan, waarbij jongeren samen met een straathoekwerk een ontmoetingslocatie mogen uitwerken. Hier stak de wijkraad zijn nek voor uit, want het project kreeg onvoldoende steun van de inwoners.

Fitness en sport

Andere geselecteerde projecten: een burgercafé voor meer sociale cohesie (15.000 euro), een “gezellige herinrichting” van het Sint-Nikolaasplein door het Maison de la Création (20.000 euro), de bouw van houten installaties om de toegankelijkheid te verbeteren voor personen met een handicap (20.000 euro), de plaatsing van grote informatieborden (10.000 euro), de aankoop van een akoestische schaal voor betere muziekevenementen (20.000 euro) en de betere toegang tot het sportcentrum aan de Korte Groenweg (150.000 euro).

Het idee om een fitness- en sportparcours aan te leggen op de groene berm van de Forumlaan in Laken werd niet weerhouden in het participatief project, maar de stad Brussel zal het project toch uitvoeren in het kader van haar sportbevoegdheden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Laken , Neder-Over-Heembeek , Samenleving , Ideeenfestival , burgerparticipatie , wijkcomité Neder-Over-Heembeek/Mutsaard , Arnaud Pinxteren

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni