© FOD Justitie | De gevangenis van Haren (archiefbeeld)

Staking in alle Belgische gevangenissen op 10 en 11 januari

© Belga
05/01/2023

In alle Belgische gevangenissen wordt gestaakt van dinsdag 10 januari om 22 uur tot woensdag 11 januari om 22 uur. De staking volgt op de stakingsaanzegging van de vakbonden voor de federale overheidsdiensten die op 9 november van kracht is gegaan, gericht tegen de federale minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen).

De staking gaat uit van de vakbonden ACOD, ACV Openbare diensten en VSOA.

"We hebben een dringende herwaardering van de baremaschalen en een echte dertiende maand gevraagd voor de laagste salarissen in de overheidsdiensten. We zijn niet gehoord, we hebben geen budget", aldus Grégory Wallez, federaal secretaris van de socialistische vakbond, over de eisen waarover de vakbonden elke woensdag onderhandelen met de partijvoorzitters.

"Er is geen vooruitgang. En wanneer we luisteren, vooral naar die van de regeringscoalitie, zeggen ze ons dat ze geen mandaat hebben om over een begroting te onderhandelen. We hebben de indruk dat we twee keer zijn afgewezen", aldus nog de secretaris.

Tijdens vorige stakingsdagen gold een nachtregime in de penitentiaire inrichtingen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie