Steeds meer stadsvluchters trekken naar Vlaanderen

De kleine ring 's nachts. De kleine ring 's nachts.
© PhotoNews
| De Brusselse vijfhoek en de kleine ring 's nachts.
© PhotoNews
| De Brusselse vijfhoek en de kleine ring 's nachts.

Sinds het einde van de jaren 90 is het aantal mensen dat vanuit Brussel naar Vlaanderen verhuist in stijgende lijn. In 2018 verlieten 25.000 Brusselaars de hoofdstad om in Vlaanderen te wonen. Dat zijn er ruim 10.000 meer in vergelijking met twintig jaar geleden.

In 2018 verlieten 40.162 inwoners de hoofdstad - ongeveer 25.000 mensen trokken naar Vlaanderen en 15.000 naar Wallonië - terwijl 25.254 inwoners vanuit Vlaanderen of Wallonië naar Brussel verhuisden. Dat schreef BRUZZ al in juni in een reportage over de stadsvlucht. Vandaag stellen het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse en zijn Vlaamse en Waalse tegenhangers Statistiek Vlaanderen en IWEPS een rapport voor over twintig jaar migraties tussen de gewesten.

Daaruit blijkt dat vooral de stadsvlucht vanuit Brussel naar Vlaanderen al twintig jaar toeneemt. In 2016 ging het om 55 procent meer mensen in vergelijking met 1997. Het aantal Brusselaars dat in diezelfde periode naar Wallonië verhuisde, bleef heel die tijd relatief stabiel.

De Rand en verder

Wie Brussel verlaat, vestigt zich voornamelijk in de rand rond Brussel, in gemeenten als Dilbeek, Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem. "Niettemin wordt sinds enkele jaren een uitbreiding van die vestigingszone vastgesteld, zoals de Denderstreek of de streek in en om Tienen", stellen de drie instituten vast. "Het proces van randverstedelijking van Brussel zet zich dus alsmaar breder door."

De inwoners die Brussel verlaten zijn vooral dertigers en jonge veertigers. Het gaat ook steeds meer om staatsburgers van niet-Europese landen of van de jongste lidstaten van de Europese Unie.

Meer Vlamingen naar Brussel

Tegelijkertijd verhuizen ook steeds meer Vlamingen naar Brussel. In 2018 ging het om iets minder dan 15.000 mensen, rond 2000 lag dat cijfer net boven de grens van 10.000. "Hier gaat het vooral om jongvolwassenen die het ouderlijke huis verlaten", klinkt het bij de onderzoekers.

Uit Wallonië verhuizen er de laatste jaren niet meer mensen naar Brussel, maar wel naar Vlaanderen. "Deze migratiestroom heeft een eigen profiel, waaronder veel jongvolwassenen van buiten Europa, die specifieke - vaak kleine - gemeenten van Wallonië verlaten om in de grotere Vlaamse steden te gaan wonen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?