Tussen 17.000 en 25.000 bijkomende werklozen in Brussel door coronacrisis

© Bart Dewaele
| Bernard Clerfayt (Défi), Minister van Werk, Beroepsopleiding, Lokale Besturen, Digitalisering, Dierenwelzijn en Kinderbijslag
Updated: 19-11-2020 - 15:00

Volgens een verslag van View.brussels kunnen er in het Brussels Gewest tegen juni 2021 tussen 17.000 en 25.000 werkzoekenden bijkomen als gevolg van de coronacrisis. Dat verklaarde minister van Werk Bernard Clerfayt (Défi) donderdag in de bijzondere coronacommmissie van het Brussels Parlement, waar hij samen met staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo) gehoord werd.

Clerfayt verwees naar het nieuwe verslag dat hij deze week ontving. In geval van een geleidelijke opheffing van de lockdown voorspelt View.brussels op basis van de gegevens van Perspective en de OESO een stijging van ongeveer 17.000 werkzoekenden in juni 2021. Bij een verlenging en verstrenging van de lockdown, en op basis van de gegevens van Perspective en de OESO, verwacht View.brussels een toename van ongeveer 25.000 eenheden in juni 2021.

Volgens de minister is deze stijging zowel te verklaren door de komst van nieuwe werkzoekenden als door de daling van de uitstroom. Hij wees er nog op dat de impact van de crisis op het banenverlies en sluiting van bedrijven ingedamd wordt door de federale maatregelen zoals het moratorium op faillissementen of de tijdelijke werkloosheid. Daardoor lag het werkloosheidspercentage in het Brussels gewest in oktober op 16 procent, of 2,7 procent hoger dan in oktober 2019. De jeugdwerkloosheid steeg in oktober tot 27,9 procent of 7,4 procent meer dan een jaar eerder.

"Men mag echter niet vergeten dat pas wanneer een einde komt aan de maatregelen van de federale regering, de werkelijke impact van de crisis op het vlak van werkgelegenheid zal kunnen worden vastgesteld", waarschuwde Clerfayt.

13 miljoen euro voor begeleiding van langdurig werklozen

Op voorstel van Clerfayt heeft de Brusselse regering de lijst met 124 sociale economiestructuren goedgekeurd die langdurig werkzoekenden mogen opleiden en aan het werk zetten. Aan de maatregel wordt een budget van 13 miljoen euro besteed, waarmee de begeleiding van meer dan 1.620 werknemers van de doelgroep kan worden gefinancierd.

Om op steun van het Brussels Gewest te kunnen rekenen, dienden de organisaties erkend te worden. Daarbij werden de volgende principes toegepast: een economisch project uitvoeren, een sociaal doel nastreven, een democratische bestuur voeren en een gematigde loonspanning toepassen. Eenmaal erkend, kunnen ze verschillende voordelen genieten, met name specifieke financiële producten.

"Alle beleidskeuzes op het vlak van werkgelegenheid hebben hetzelfde doel: het tewerkstellingspercentage van de Brusselaars verhogen. Door 124 structuren uit de sociale economie de opdracht te geven langdurig werkzoekenden te begeleiden, op te leiden en aan het werk te zetten, professionaliseren we niet alleen de sector, maar bieden we vooral de Brusselaars een toekomstperspectief. Daarom zal in 2021 een bijkomend budget van 30 miljoen euro worden besteed aan nieuwe inschakelingsbetrekkingen in de sociale economie, wat goed is voor meer dan 1.200 toekomstige werknemers", legt Bernard Clerfayt uit.

Onder de gemandateerde structuren vinden we de grote namen uit de sociale economie, zoals Les Petits Riens, Atelier Groot Eiland, Casablanco en Oxfam-Solidariteit.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?