31 januari 2021: arrestaties in en rond het centraal station in Brussel. De politie is talrijk aanwezig om manifestanten die willen protesteren tegen de coronamaatregelen tevatten. De manifestatie kreeg immers geen toelating.

| 31 januari 2021: arrestaties in en rond het centraal station in Brussel.

‘Uitbreiding GAS-boetes past in repressievere aanpak jongeren’

KH
© BRUZZ
24/02/2021

De uitbreiding van de GAS-boeteregeling in Brussel-Stad naar minderjarigen valt niet overal in goede aarde. “Jongeren worden steeds repressiever aangepakt, dat zag je ook op de recente betogingen in Brussel-Stad", klinkt het bij Progress Lawyers Network

De Brusselse gemeenteraad stemde maandag een uitbreiding van het reglement op de gemengde gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Voortaan kunnen 16-plussers ook een GAS-boete krijgen voor vijf extra categorieën van inbreuken, onder meer voor beledigingen en nachtlawaai.

De uitbreiding komt er op voorstel van het Brussels parket, dat de mankracht niet heeft om alle kleine vergrijpen te vervolgen. Voordien konden de inbreuken in kwestie enkel door het gerecht worden beteugeld.

Advocatencollectief Progress Lawyers Network is niet blij met de uitbreiding. “De GAS-boetes op zich zijn al geen goed idee omdat personen die zo’n boete krijgen niet dezelfde bescherming hebben als het strafrecht biedt,” zegt Pauline Delgrange.

"Een jeugdrechter denkt echt na over de situatie van een jongere. Hoe is hij of zij in die situatie beland? Dat ontbreekt bij de GAS-boetes."

Pauline Delgrange (Progress Lawyers Network)

“Voor minderjarigen geldt dat des te meer. Een jeugdrechter denkt echt na over de situatie van een jongere. Hoe is hij of zij in die situatie beland? Wat is de context? Wat is de beste manier om herhaling te vermijden? Die hele benadering ontbreekt bij de GAS-boetes.”

Het advocatenbureau vindt dat de uitbreiding past in een steeds repressiever klimaat ten opzichte van jongeren, zeker in deze tijden van coronapandemie. “Net bij hen is preventie belangrijk, maar je ziet het tegendeel. Dat werd bijvoorbeeld erg zichtbaar tijdens de recente betogingen en de gewelddadige aanpak van deelnemers, ook de minderjarigen.”

Op de gemeenteraad toonde ook PVDA/PTB zich al tegenstander van de uitbreiding. PS, MR en N-VA zijn voor het principe. De partijen wijzen erop dat de GAS-boetes een eind maken aan een toestand van de facto straffeloosheid voor kleine misdrijven.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni