Veertig Brusselse bedrijven willen Oekraïense vluchtelingen opvangen

AAB
© BRUZZ
29/04/2022

Een veertigtal Brusselse bedrijven, gaande van projectontwikkelaars tot hotels, wil kantoor- of woonruimte ter beschikking stellen om Oekraïense vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Het Brussels Gewest streeft ernaar om 20.000 vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden en is daarom op zoek naar 150.000 vierkante meter ruimte.

Samen met Pierre Verbeeren, regeringscoördinator voor Oekraïense vluchtelingen, lanceerde minister-president Rudi Vervoort (PS) een oproep aan verschillende vastgoedspelers. De gewone woonmarkt kan de enorme golf aan asielzoekers niet aan. Daarom gaat de regering elders op zoek naar opvangplekken. Verschillende organisaties stellen intussen bijkomende locaties ter beschikking.

“We zullen de nieuwe locaties in eerste instantie controleren op veiligheid en ervoor zorgen dat er toegang is tot degelijk sanitair,” zegt Verbeeren. Welke bedrijven of organisaties hun steun verlenen, wil Verbeeren niet kwijt. Onder meer hotels en jeugdherbergen zouden plaatsen ter beschikking stellen.

De deadline voor de kandidaturen was op 26 april. “We kregen alvast een veertigtal aanbiedingen vanuit verschillende sectoren. Hiermee zitten we momenteel aan een totaal van 40.000 m² aan aangeboden ruimte”, zegt Verbeeren.

Van vijfduizend naar tienduizend

Het plan is om tegen 31 mei vijfduizend asielzoekers een plaats te kunnen geven. Tegen eind juni zou dat getal verdubbeld moeten zijn, tot tienduizend mensen. “Dat streefdoel behouden wij. Natuurlijk is dat een gigantische druk op onze schouders, maar we zullen er stapsgewijs wel komen,” zegt Verbeeren.

Van de 200.000 asielzoekers die in België verwacht worden, zal Brussel zo'n 10 procent voor zijn rekening nemen. Samen met de gemeenten werkt het Gewest aan een plan om de Oekraïners gelijk te verdelen over het grondgebied. 15 procent van de 20.000 Oekraïners hebben al een plaats kunnen vinden via privé-initiatieven. Het Gewest moet volgens Verbeeren nog op zoek naar 10.000 plaatsen, de gemeenten moeten 7.000 opvangplaatsen voorzien.

Werk en onderwijs

Brussel biedt niet alleen onderdak, het is ook de bedoeling om de Oekraïense asielzoekers te laten meedraaien in de samenleving. “Actiris heeft een dienst in het Oekraïens. Hun doel is om de vluchtelingen zo snel mogelijk aan een job te helpen,” zegt Verbeeren. Het is ook de bedoeling om naast de kinderen in het lager- en secundair onderwijs, ook de studenten de mogelijkheid geven om in september lessen hoger onderwijs te volgen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni