Vergunning voortaan verplicht voor tweetalige kinderdagverblijven

© Eric Laureys
Updated: 28-01-2019 - 12:08

Tot nu toe was een vergunning niet verplicht voor tweetalige kinderdagverblijven in Brussel. Voor eentalige kinderdagverblijven was dat wel al het geval. Door een ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) geldt de vergunningsplicht nu voor alle crèches. "We investeren volop in de kwaliteit van de Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel."

Tweetalige kinderdagverblijven konden wel vrijwillig een vergunning aanvragen bij Kind en Gezin of l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE). Een vergunning wordt nu verplicht voor alle kinderdagverblijven in Brussel.

Daarnaast is er ook een samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Dat akkoord moet de uitwisseling van informatie vergemakkelijken en de inspecties van kinderdagverblijven moeten zo efficiënter worden. Zo kan de GGC rekenen op de bijstand van experts van Kind en Gezin/Zorginspectie en van ONE. Zo wil men vermijden dat crèches zonder vergunning kunnen werken.

“Elke initiatiefnemer van een opvangvoorziening zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om over een vergunning te kunnen beschikken", zegt Vlaams minister van Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V).

“We investeren volop in de kwaliteit en de betaalbaarheid van de Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel", aldus Bianca Debaets, VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn en Gezin (CD&V). "Met de invoering van de vergunningsplicht kunnen we de ouders verzekeren dat elk opvanginitiatief de wettelijke regels volgt."

In een eerdere versie van dit artikel viel de precisering weg dat het ging om tweetalige kinderdagverblijven. Het artikel werd aangepast.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?