Verhuurplatformen verenigen zich tegen Airbnb-wet

© BRUZZ
| De huidige wetgeving is volgens tijdelijke verhuurplatformen als Smartflats en ApartmentAPart vooral gericht op Airbnb.

Smartflats en ApartmentsApart, die online tijdelijke verblijfplaatsen aanbieden, groeperen zich samen met andere lotgenoten in de strijd tegen de huidige verhuurwetgeving. “We worden onterecht over dezelfde kam geschoren met concurrerende platformen als Airbnb”, zegt Alex Szmaj, medeoprichter van Smartflats.

In maart 2016 ging in Brussel een strengere wetgeving van kracht voor tijdelijke verhuurplatformen. Met deze regularisering wilde het gewest ‘de uitholling van het karakter van de stad’ door de vele korte toeristische verblijven tegengaan.

De ingreep moest ook evenwicht brengen in de concurrentiestrijd met de hotelsector. Het gewest wilde vooral de ongecontroleerde wildgroei van het Amerikaanse bedrijf Airbnb aan banden leggen.

‘Wetgeving beter op elkaar afstemmen’

Maar ook gelijkaardige organisaties zoals Smartflats en ApartmentsApart moesten zich schikken naar de nieuwe wetgeving, al voldoet die in hun ogen niet. “We worden onterecht over dezelfde kam geschoren met concurrerende platformen als Airbnb”, zegt Alex Szmaj, medeoprichter van Smartflats aan Le Soir.

“In het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) wordt sinds 2001 een onderscheid gemaakt tussen hotels en ‘toeristische logies’, maar in de nieuwe verhuurwetgeving worden die laatste opgedeeld in vijf categorieën", klinkt het. Omdat de verschillende opdelingen niet op elkaar zijn afgestemd, ondervinden veel verhuurplatformen moeilijkheden om een bouwvergunning te pakken te krijgen.

Numerus clausus

Szmaj richtte samen met een paar lotgenoten de vereniging 'l'APRT' op die een snelle aanpassing van de wet vraagt. “We willen niet langer in de illegaliteit werken. Er hangen ons enorme boetes boven het hoofd. Dat is absurd aangezien het gewest eerst aanmoedigingspremies uitdeelt tot 150.000 euro om ons daarna het leven zuur te maken door ons niet in te passen binnen de bestaande wetgeving.”

“We zijn voor alle duidelijkheid zeker een voorstander van een heldere wetgeving, maar wel een die rationeel wordt opgesteld."

"In totaal bestaat het aandeel woningen dat gebruikt wordt voor tijdelijk verhuur aan toeristen slechts uit één procent van de totale vastgoedmarkt. Naast een volledige inventaris pleiten wij onder meer voor een numerus clausus binnen verschillende zones van de stad. Dat moet ‘uitgedroogde buurten’ door toeristen voorkomen", aldus Szmaj nog.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?