20220110 Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS)

| Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS)

Vervoort steunt vraag Moureaux om federale versterking: 'Essentieel voor veiligheid'

EDB
© BRUZZ
22/06/2022
Updated: 22/06/2022 19.17u

Ook Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) vraagt om versterking van de politie om de drugscriminaliteit aan te pakken. Dat doet hij nadat in Sint-Jans-Molenbeek op maandag de twaalfde schietpartij plaatsvond in slechts enkele maanden tijd. Volgens opiniemaker Youssef Kobo is het goed om meer politie in te zetten, maar is dat niet de enige oplossing.

Ondanks de toename in geweld schuiven de gemeente Molenbeek en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de verantwoordelijkheid naar elkaar toe. "Het is in eerste instantie aan de lokale politie om in de nodige politiecapaciteit te voorzien en te organiseren,” reageerde Verlinden bij BRUZZ nadat Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS) om versterking had gevraagd.

Minister-president Vervoort onderschrijft die vraag om versterking, laat hij weten. “De veiligheid van de Brusselaars verdient beter dan het doorschuiven van de verantwoordelijkheid tussen verschillende machtsniveaus. Het is een feit dat we te maken hebben met zware criminaliteit in verband met drugshandel.”

Nabijheidspolitie

Volgens opiniemaker Youssef Kobo is het goed om meer politie in te zetten, maar is dat niet de enige oplossing. "We hebben nabijheidspolitie nodig, bijvoorbeeld lokale agenten die verschillende naschoolse programma's op poten zetten voor de jeugd."

“De federale procureur, de procureur-generaal en de procureur des Konings hebben dezelfde vaststelling gedaan en vragen al maanden dat de gerechtelijke politie in haar geheel, en de politie van Brussel in het bijzonder, snel worden versterkt door een snelle injectie van personeel en financiële middelen,” klinkt het bij Vervoort. “Jaren van onderinvestering hebben deze diensten in een zodanige staat gebracht dat zij niet langer in staat zijn het hoofd te bieden aan de situatie die wij vandaag meemaken.”

Hoge winsten

Vervoort zegt dat de oproep tot versterking des te belangrijker is omdat de financiële winsten van de internationale, criminele groepen alle budgetten van de veiligheidsdiensten samen ver overtreffen. “De financiële belangen en het gevaar van destabilisatie van onze economische structuren zijn reëel.”

“De politiezones voeren hun lokale werkzaamheden uit en treden op binnen de grenzen van hun bevoegdheid, maar dit verschijnsel gaat de bevoegdheid van de lokale politiezones en hun actieterrein ver te boven,” benadrukt Vervoort. “Onderzoek dat van essentieel belang is voor de veiligheid van ons land, kan momenteel niet gevoerd worden wegens een gebrek aan personeel en materiële middelen, met name bij de gerechtelijke politie in Brussel.”

Vervoort geeft bovendien aan dat de verschillende politiezones de federale eenheden reeds versterken in het kader van het Sky ECC-onderzoek en dat ook het Brussels Gewest belangrijke investeringen doet in het kader van preventie en veiligheid.

Antwerpen

“Tot slot zijn wij het eens met de minister van Binnenlandse Zaken wanneer zij stelt dat een van de oplossingen ligt in een betere samenwerking tussen alle diensten binnen de veiligheidsketen. We merken ook op dat de minister Brussel Preventie en Veiligheid noemt als een van de onderdelen daarvan,” zegt Vervoort.

“Dit is een functie die wij heel graag zouden willen bekleden, maar voorlopig maakt Brussel Preventie en Veiligheid geen deel uit van die keten, ondanks de vele brieven die we haar in dit verband toezonden. De belemmeringen, of zij nu te wijten zijn aan een zeker conservatisme of aan regelgevende bepalingen die niet zijn aangepast aan de nieuwe bevoegdheden van Brussel, zijn nog niet weggenomen.”

Volgens Vervoort moet tot slot iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. “Zoals uit de reeds genomen initiatieven blijkt, nemen het Brussels Gewest en de burgemeesters hun verantwoordelijkheid op.”

“De federale politiecapaciteiten in Antwerpen zijn versterkt om in te spelen op de ontwikkeling van deze drugscriminaliteit. Nu dezelfde verschijnselen zich ook in Brussel voordoen, is het van essentieel belang dat de federale, gerechtelijke politie wordt versterkt.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni