Vier miljoen euro voor 47 Brusselse vzw's die ijveren voor integratie

© BGHM

De Brusselse regering heeft donderdag het licht op groen gezet voor de erkenning en een werkingssubsidie aan 47 erkende verenigingen die ijveren voor de Integratie via Huisvesting (VIH), en dit voor een totaal van 4 miljoen. Alle subsidies zijn met 2% geïndexeerd. Dat meldt staatssecretaris voor Huisvesting, Nawal Ben Hamou.

VIH's zijn verenigingen die door Brussel Huisvesting worden erkend en gesubsidieerd. Hun doel bestaat erin maatschappelijk kwetsbare personen te integreren door middel van huisvesting.

"Deze actoren op het terrein verrichten essentieel werk. Ze bieden eerstelijnshulp wanneer de meest kwetsbare Brusselaars moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot een degelijke woning. Dit werk is eens zo belangrijk als gevolg van de Covid-19-pandemie die, zoals we weten, grote gevolgen heeft voor de meest kwetsbare Brusselse inwoners", benadrukt Nawal Ben Hamou.

Twee nieuwe verenigingen krijgen een erkenning van het gewest: de vzw Diogène, die actief is op het gebied van de re-integratie van daklozen, en de vzw Singa, die werkt aan de integratie van personen die recentelijk op Belgisch grondgebied zijn aangekomen, met of zonder vluchtelingenstatuut. "Dankzij deze erkenning en de structurele subsidies die ermee gepaard gaan, zullen deze twee vzw's over meer middelen beschikken om deze specifieke groepen te ondersteunen," verklaart de staatssecretaris.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?