| De betogers verzamelden op de Kunstberg.

Vierduizend betogers op manifestatie voor de zorg, tientallen mensen aangehouden

JP
© Belga - BRUZZ
13/09/2020
Updated: 13/09/2020 16.10u

De politie Brussel Hoofdstad-Elsene telde zondagmiddag vierduizend mensen op een betoging voor de zorgsector. De manifestatie vond plaats op de Kunstberg en werd georganiseerd door het collectief ‘La santé en lutte’, dat bestaat uit zorgwerkers uit vooral Franstalig België. Rond 15.30 uur werd de betoging ontbonden. Er werden drie mensen gerechtelijk aangehouden, en 29 bestuurlijk.

Rond 16 uur zijn er volgens de politie in de Regentschapsstraat voor het museum drie gerechtelijke aanhoudingen gedaan wegens slagen en verwondingen tegen een polieagent. Ook werden er 29 mensen bestuurlijk aangehouden omdat ze de manifestatie niet wilden beeïndigen. Die was maar toegestaan tot 15.30 uur.

Een half uur eerder werd het einde van de manifestatie al aangekondigd. Toen een gedeelte van de betogers richting het Zuidstation wilde trekken, werden ze tegengehouden door de politie aan de Keizerinlaan. "Er is wat duw- en trekwerk aan te pas gekomen, maar samen met de organisator zijn we erin geslaagd iedereen te overtuigen er een manifestatie van te maken in plaats van een dynamische stoet," zegt de woordvoerder van de politiezone, Olivier Slosse.

Coronaproof betogen

Tijdens de betoging werden betogers opgesplitst in tien blokken van telkens ongeveer vierhonderd betogers. Grotere groepen zijn niet toegestaan om de covid-regels te respecteren. De demonstratie is goedgekeurd door de politie. "Het coronavirus dwingt ons om op een specifieke manier te werken."

"De bubbels hebben we moeten verplaatsen om plaats te maken voor iedereen en een aantal betogers had daarom begrepen dat het om een mars ging. We hebben hen op de Keizerslaan moeten tegenhouden, maar dat heeft niet voor grote problemen gezorgd."

Bijna 6.500 mensen hadden aangegeven dat ze van plan zijn deel te nemen en nog eens 9.500 hebben interesse getoond, zo was eerder te zien op de Facebook-pagina van het evenement. Zowat alle actoren van de gezondheidszorg waren vertegenwoordigd: artsen, verplegers en verpleegsters, vroedvrouwen, maar ook de patiënten, kinesitherapeuten, sociale werkers en brandweerlui.

De betogers verzamelden op de Kunstberg © Lilith Geeraerts / BRUZZ

De betogers willen "een einde aan de werkonzekerheid, een einde aan het gebruik van de particuliere sector door het uitbesteden van diensten, een verbetering van de werkomstandigheden. We moeten het beroep van gezondheidswerker aantrekkelijker maken. Dat kan door een collectieve arbeidstijdverkorting zonder loonverlies, een verbeterde toegang tot verplegingsstudies, en een einde aan het gebruik van stagiairs als vrije arbeidskrachten.",

Niet alleen de cijfers tellen

De betogers pleiten ook voor een verlaging van de pensioenleeftijd, een herziening van de beheersnormen en een echt beleid rond welzijn op het werk: "Een stopzetting van onmenselijk en autoritair beheer dat personeel en patiënten behandelt als cijfers en statistieken, en echte maatregelen ter bestrijding van vormen van intimidatie en discriminatie."

"Zowel patiënten als gezondheidspersoneel moeten betrokken worden bij alle belangrijke beslissingen over de sector", gaat het verder. "Iedereen, ongeacht zijn sociale of culturele afkomst moet toegang hebben tot een waardige en humane gezondheidszorg."

Ook een ontwikkeling van de zorg en eerstelijnszorg via het systeem van medische huizen, en een echte bescherming van het moederschap staan op het eisenlijstje.

"Al veel te lang zien we hoe de gevoerde politiek van privatisering en vercommercialisering ertoe leidt dat de sociale zekerheid afsterft en de gezondheidszorg in België achteruit gaat", zeggen de betogers. "De corona-epidemie heeft de problemen die al gekend waren, enkel verscherpt en in de schijnwerpers geplaatst. Jarenlang is er gezegd dat de besparingen 'noodzakelijk' waren, terwijl de kloof tussen de zorgnoden en de beschikbare middelen enkel groter werd. Gezondheidszorg is geen kostenpost, het is een cruciale en noodzakelijke investering in de hele samenleving."

De vierduizend betogers zijn opgedeeld in blokken van tien. © Lilith Geeraerts / BRUZZ

Onderfinanciering stopzetten

"Als deze crisis iets heeft aangetoond, is het wel dat we de gezondheidszorg niet kunnen onderfinancieren zonder het risico te lopen haar te vernietigen", gaat het verder. "We staan op dit moment voor een tweede golf van de epidemie terwijl de menselijke, financiële en materiële middelen waarover we beschikken om die het hoofd te bieden, beperkt zijn."

"Dagelijks zien we overlijdens en complicaties die vermeden hadden kunnen worden als we over voldoende personeel en materiaal zouden beschikken. Dagelijks zien we ook hoe een hoop mensen niet de zorg krijgen waar ze nood aan hebben, door hun precaire financiële situatie, door hun kwetsbaarheid, omdat ze niet over de juiste papieren beschikken."

Salarisverhoging

"We weigeren dat nog langer te aanvaarden", klinkt het nog. "We eisen een gezondheidspolitiek die op het niveau is van een land met een van de hoogste bruto binnenlands producten ter wereld, een salarisverhoging, meer personeel, toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen en een versterking van de sociale zekerheid. De middelen daarvoor bestaan, als we minder besteden aan wapens, als we de fiscale fraude effectief aanpakken, als we de lonen van topmanagers beperken."

In juli werd voor de federale gezondheidswerkers een salarisverhoging beloofd, maar dat zal voor de betogers niet volstaan om de achterstand in te halen die door jaren van budgettaire beperkingen is veroorzaakt.

De betoging begon om 13 uur en werd rond 15.30 uur ontbonden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, coronavirus, werkdruk in de zorg

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni