De zendmast van VRT-en RTBf aan de Auguste Reyerslaan

| De zendmast van VRT en RTBF aan de Auguste Reyerslaan.

VRT bericht minder over Brussel dan RTBF

Kris Hendrickx
© BRUZZ
24/10/2019

De VRT en de RTBF hebben een erg verschillende kijk op Brussel. De Vlaamse openbare omroep besteedt veel minder aandacht aan de hoofdstad en kiest vaker voor migratie, gerecht en misdaad. De RTBF geeft dan weer meer gewicht aan politiek nieuws uit het Brussels gewest. Dat blijkt uit een recente masterproef.

Oud VUB-student en onderzoeksjournalist Arnaud De Decker analyseerde zestig televisiejournaals in de loop van 2018, dertig voor elke openbare omroep. Hij keek daarbij zowel naar het aantal items dat aan Brussel werd gewijd als naar de thema’s die werden gekozen. Het onderzoek werd begeleid door Dave Sinardet.

Uit de proef blijkt dat de RTBF bijna twee keer zoveel aandacht schenkt aan Brussel. 13,5 procent van de tijd in de journaals gaat er naar Brussel, tegenover 7,9 procent bij de VRT.
Ook inhoudelijk leggen de twee openbare omroepen duidelijk andere accenten. Bij de VRT wordt Brussel vooral genoemd als het over migratie gaat (24 procent van de items), faits divers (21 procent), en gerecht en misdaad (18 procent). De RTBF kiest vooral voor politieke Brusselse berichtgeving (29 procent), naast faits divers (23 procent) en in mindere mate migratie (13 procent).

"Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen, dat benadrukken alle partijen. Dan zou je toch verwachten dat er wat meer over wordt bericht"

Dave Sinardet, politicoloog VUB

Dave Sinardet, politicoloog (VUB)

Ander publiek

De onderzoeksresultaten liggen in de lijn van eerder onderzoek van Sinardet zelf. Die toonde in 2000 en 2007 al aan dat de twee omroepen lang niet evenveel aandacht aan Brussel besteedden.
Sinardet verklaart het verschil in zendtijd op de twee zenders vooral door het verschillende aandeel dat de Brusselse bevolking heeft in het publiek van de twee zenders. “Voor de RTBF maken de Brusselaars een kwart uit van de kijkers, voor de VRT is dat maar enkele procenten.”

Toch vindt de professor de verschillende aanpak niet helemaal logisch. “Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen, dat wordt voortdurend benadrukt door alle partijen. Dan zou je toch verwachten dat er wat meer over wordt bericht. De VRT kreeg in het verleden ook al kritiek, bijvoorbeeld toen er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 amper over Brussel werd gesproken.”

Vlaamse beeldvorming

Ook de verschillende accenten die de twee zenders leggen, verwonderen Sinardet niet. “Als je publiek niet in Brussel woont, is het wellicht logisch dat je vooral op Brussel inzoomt als er iets uitzonderlijks gebeurt.”

De professor ziet nog een andere verklaring: “De VRT-berichtgeving toont misschien ook dat er bepaalde beeldvorming over Brussel bestaat in Vlaanderen, die een echo krijgt op televisie: onderwerpen die aan die beeldvorming beantwoorden worden dan uitgekozen. Al wil ik benadrukken dat er ook VRT-journalisten zijn die in Brussel wonen en uit Brussels perspectief berichten.”

Auteur De Decker – zelf tweetalig - ziet in de verschillende aanpak van de twee zenders een echo van de culturele emancipatie die Vlaanderen in de vorige eeuw doormaakte. “Daarbij kreeg Brussel als Franstalig bastion weinig aandacht. Vandaag zie je nog subtiele sporen van die houding in de berichtgeving op de VRT.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Schaarbeek , Samenleving , openbare omroep , vrt , RTBF , migratie , gerecht , misdaad , masterproef

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni