Het Brussels gewest is een lage-emissiezone (LEZ)

| Het Brussels gewest is een lage-emissiezone (LEZ).

Wat er in 2022 voor Brusselaars verandert

Sarah Declercq
© BRUZZ
03/01/2022

Het nieuwe jaar is gestart. Dat betekent onder meer dat dieselwagens met euronorm 4 niet meer toegelaten zijn in de lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels gewest. Vanaf dit jaar stijgt bovendien de waterprijs, maar kunnen Brusselaars niet meer afgesloten worden van water. Drie Brusselse gemeenten verhogen verder hun onroerende voorheffing. Ook op nationaal en Vlaams niveau gaat het nieuwe jaar gepaard met een aantal veranderingen.

  • Euro 4-diesels verboden

Vanaf 1 januari zijn dieselvoertuigen met euronorm 4 niet langer toegelaten in de lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels gewest. Aanvankelijk is een overgangsperiode voorzien tot 31 maart, wie daarna nog in overtreding is riskeert een boete van 350 euro. Het gaat om ongeveer 76.500 voertuigen van 11 jaar en ouder die in België zijn ingeschreven en die in het Brussels gewest rondrijden, 25.000 daarvan zijn in Brussel ingeschreven. Het gaat om de belangrijkste verstrenging van de LEZ tot nog toe.

Brusselaars die hun oude wagen opgeven kunnen aanspraak maken op een Brussel'Air-premie.

  • Waterprijs stijgt

Kraantjeswater

| Kraantjeswater.

De watertarieven in het Brussels gewest zijn vanaf dit jaar 15 procent hoger. De stijging is dezelfde voor zowel huishoudens als voor professionelen en bedrijven. De Brusselse regering kent wel een sociale tegemoetkoming toe aan kwetsbare gezinnen. Meer dan een op de vier huishoudens zien op die manier hun factuur dalen. De berekening van de facturen zal voortaan ook lineair gebeuren in plaats van progressief (de prijs per kubieke meter nam geleidelijk steeds toe, nu niet meer).

Vanaf 2022 kunnen Brusselse huishoudens bovendien niet langer afgesloten worden van drinkwater. Het verbod gaat wel gepaard met allerhande maatregelen om wanbetaling te voorkomen.

  • Drie gemeenten verhogen onroerende voorheffing

De gemeenten Evere, Jette en Sint-Lambrechts-Woluwe verhogen de onroerende voorheffing, de belasting op vastgoed. In Jette gaat die van 3.649 naar 3.890 opcentiemen. De gemeente haalt zo Schaarbeek (3.810) in als gemeente met het hoogste tarief voor de onroerende voorheffing in het gewest. De personenbelasting daalt er wel van 6,5 procent naar 6,4 procent.

Sint-Lambrechts-Woluwe verhoogt de opcentiemen voor de onroerende voorheffing van 2.700 tot 3.200 en verlaagt de personenbelasting van 5,7 procent tot 5,4 procent. In Evere gaat het om een verhoging van de opcentiemen van 3.415 tot 3.800. Ganshoren raakt niet aan de opcentiemen, maar verlaagt wel de personenbelasting van 6,9 tot 6,8 procent.

Brussel Kiest 2018 Gemeentehuis Jette

| De gemeente Jette haalt Schaarbeek in als gemeente met het hoogste tarief voor de onroerende voorheffing in het gewest.

  • Wat verandert er op nationaal of op Vlaams niveau voor Brusselaars?

Heel wat werknemers krijgen nationaal vanaf januari meer loon door een combinatie van hoge inflatie, fiscale maatregelen en nieuwe CAO's. Dat is onder meer het geval voor de IT- en consultancybedrijven en callcentra, de horeca, de voeding, het wegvervoer voor rekening van derden, de internationale logistiek, de elektriciens, de distributiesector en het overheidspersoneel.

Bovendien houdt de fiscus vanaf 1 januari minder bedrijfsvoorheffing in op de lonen en worden ook de belastingschalen geïndexeerd. Beide maatregelen samen zorgen voor alle werknemers – in zowel de private als de publieke sector – voor minstens 20 euro extra per maand.

Verpleegkundigen met een erkende specialisatie krijgen daarnaast nog een complement bovenop hun loon. Het gaat om 833 euro tot 2.500 euro bruto extra op jaarbasis.

  • Banken

Union4u

| De Belgische vakbond van verpleegkundigen Union4U vond het forfaitair bedrag voor gespecialiseerde verpleegkundigen 'onvoldoende'.

Sinds 1 januari 2022 bieden de meeste banken een universele bankdienst (UBD) aan. De UBD moet toelaten om aan een redelijk tarief manuele overschrijvingen op papier uit te voeren zodat bankieren ook voor niet-digitale klanten betaalbaar blijft.

De fiscus krijgt bovendien inzage in hoeveel geld op Belgische bankrekeningen staat. Banken die in ons land actief zijn, moeten vanaf dit jaar de saldi op hun bank- en betaalrekeningen en bepaalde financiële contracten twee maal per jaar doorgeven aan het Centraal Aanspreekpunt voor Rekeningen en Financiële Contracten (CAP).

Een aantal banken heeft daarnaast opnieuw de tarieven verhoogd voor zichtrekeningen. Het gaat om BNP Paribas Fortis, Bpost bank, Crelan en Deutsche Bank.

  • Sociaal

De maximumfactuur van de zorg werd daarnaast verlaagd van 450 euro naar 250 euro. De verlaging geldt voor ieder gezin met een netto belastbaar inkomen tot 11.120 euro. Het gaat over medische kosten in de brede zin: de huisarts, een ziekenhuisopname, kosten voor geneesmiddelen, maar ook zorg bij een kinesist bijvoorbeeld.

De sociale tarieven voor gas en elektriciteit zijn opnieuw omhoog gegaan. Door de hoge energieprijzen is het sociaal tarief al een tijdje aan het stijgen. Op een jaar tijd is dat voor elektriciteit met 36 procent gestegen, dat voor gas ging 45 procent hoger.

 Opening van de vernieuwde centrale onderdoorgang in het station Brussel-Noord door de NMBS

| De NMBS voert flexibele abonnementen in voor telewerkers.

  • Mobiliteit

De NMBS voert vanaf dit jaar flexibele abonnementen in voor telewerkers of pendelaars die slechts twee à drie keer per week naar kantoor gaan. Voor telewerkers is een standaardabonnement namelijk niet langer interessant, vreest de NMBS. De klant kan kiezen om ofwel 80 of 120 dagen naar keuze binnen een periode van 12 maanden van en naar een vaste werkplek te reizen, of 6 of 10 dagen naar keuze per maand. Het abonnement is alleen weggelegd voor smartphone-gebruikers, de bestaande papieren abonnementen blijven gewoon bestaan.

Vanaf 1 januari zijn de belastingen voor bedrijfswagens op diesel en benzine gestegen. Het belastbaar voordeel van die auto's stijgt door de jaarlijkse aanpassing van de referentie-CO2-uitstoot, de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven wagens.

  • Andere nieuwigheden

De hoofdzetel van Proximus in Brussel

| De hoofdzetel van Proximus in Brussel.

Wie zijn ledenbijdrage voor het ziekenfonds al meer dan twee jaar niet heeft betaald, verliest zijn recht op de voordelen van de aanvullende verzekering van zijn ziekenfonds. Dat is wettelijk bepaald sinds 2019 en vanaf 1 januari zijn de leden uitgesloten. Wie opnieuw wil genieten van voordelen moet gedurende 24 maanden zijn ledenbijdrage betalen vooraleer hij weer kan gebruikmaken van de voordelen.

Energieleveranciers mogen vanaf 1 januari dan weer 'slapende energiecontracten' niet meer automatisch verlengen. De leveranciers moeten de klanten met zo'n contract een alternatief voorstellen. Een slapend contract is een contract dat eigenlijk niet meer beschikbaar is op de markt, maar dat stilzwijgend verlengd wordt. Voor contracten met onbepaalde duur heeft de energieleverancier tot 1 maart de tijd om zijn commerciële praktijken af te stemmen op de nieuwe wetgeving.

Daarnaast trekken telecomoperatoren Proximus en Orange hun tarieven op. Proximus-klanten met oude telecombundels moeten daar vanaf 1 januari meer voor betalen. Bij Orange zullen vanaf 17 januari concreet de prijzen van de formules Love, Home en Boost worden verhoogd voor bestaande en nieuwe klanten.

Ten slotte zijn ecocheques vanaf nu ook bruikbaar in de boerderijwinkel of op de markt. De ecocheques kunnen enkel worden gebruikt bij verkopers die het erkende logo 'Recht van bij de boer' hebben, of 'En direct de la ferme'. Daarmee hopen de sociale partners teelt en verkoop via de zogenaamde 'korte keten' te bevorderen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni