1794 Groene ruimtes Bernard Pasau en Benoit De Broeck (springer) op de friche Josaphat

| De Josaphatsite een symbolische plek geworden voor de burgerverenigingen die zich verzetten tegen het betonneren van de resterende natuurgebieden.

Ecolo-Groen: woningbouw en natuur gaan hand in hand op Josaphatsite

JDK
© BRUZZ
13/02/2023

In een gezamenlijk persbericht benadrukken Nadia Naji, co-voorzitster van Groen, en Rajae Maouane, co-voorzitster van Ecolo, dat het belangrijk is om natuurgebieden te behouden. Ze zien in de Josphatsite een perfecte locatie om het aantal betaalbare woningen in Brussel op te krikken, enkel door de zones waarop al gebouwd is te verdichten.

Er is volgens Groen en Ecolo een aanzienlijk gebrek aan betaalbare woningen in onze hoofdstad. Het zou de belangrijkste oorzaak zijn van de stijgende huurprijzen en de woonproblemen voor veel Brusselaars.

“Die problematiek kan worden aangepakt door de bestaande woonzones verder te verdichten, en niet, zoals sommige promotoren en bestuurders willen, door de zeldzame natuurzones die de stad nog heeft, zoals Josaphat, te gaan betonneren”, staat in het persbericht.

De Josaphatsite, met haar enorme biologische waarde, staat symbool voor het model dat Ecolo-Groen nastreeft: waardevolle natuur beschermen, door de stad in de reeds verharde zone uit te breiden. Ecolo-Groen vraagt dan ook dat de westelijke zone van het gebied definitief wordt beschermd als waardevol natuurgebied.

Maouane en Naji wijzen er ook op dat de Brusselse regering aan een recordtempo nieuwe woningen construeert. In totaal gaat het over minstens 1200 woningen in die projecten, waarvan meer dan de helft sociale woningen. “We moeten absoluut verder gaan op dat pad, maar niet ten koste van de weinige natuur die ons nog rest”, aldus de co-voorzitsters.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni