1786 Zoom Donderberg 2

| De Donderbergsite in Laken.

Groenen pleiten voor betonstop op de laatste hectares groen

SVG
© BRUZZ
09/03/2023

Ecolo en Groen doen vandaag op de Brusselse ministerraad concrete voorstellen voor een betonstop op de laatste stukjes groen in de stad. “We hebben een klimaat-GBP nodig.”

Never waste a good crisis. Met die ingesteldheid zijn de groenen naar de minsterraad gestapt, nadat ze er twee weken zijn weggebleven omdat de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) buiten de regering om een opdracht heeft goedgekeurd voor de bouw van 509 woningen op de Josaphatsite.

Ecolo en Groen stellen vandaag op de ministerraad een uitgebreide nota voor waarin ze vragen om de laatste hectares aan onbebouwde terreinen in het Brussels Gewest te vrijwaren en er natuurgebied van te maken.

Redenen genoeg, volgens de groenen. De klimaatopwarming laat zich ook in Brussel voelen, met een opwarming van 0,4 graden per tien jaar. Het risico op overstromingen stijgt ook, met 2,19 procent meer regenval per tien jaar. En de stedelijke biodiversiteit gaat erop achteruit zowel voor vogelsoorten, amfibiën als wilde bijen. Verder is de ondoorlaatbaarheid van de grond tussen 1955 en 2006 gestegen van 27 procent naar 47 procent. En er is ook de Europese Unie die aandringt op meer groen in de stad, meer Natura2000-gebieden en op een betonstop, ook in steden.

Ecolo en Groen stellen daarom voor om snel een Pras climatique te maken, een gewestelijk bestemmingsplan (GBP) dat geënt is op de klimaaturgentie en de tanende biodiversiteit in de stad.

De groenen zien acht gebieden waar een betonstop zich opdringt.

  • Keyenbempt (Ukkel): een gebied met hoge biologische waarde. Citydev zou er woningen willen bouwen, maar aangezien dat project in de koelkast zit, kan zeker tachtig procent van de site gevrijwaard blijven als natuurgebied.
  • De Heizel (Laken): een gebied dat eigendom is van de stad Brussel maar waar heel wat potentieel is omdat NEO1 in het slop zit. Ecolo en Groen stellen voor om het geplande shoppingcentrum te verkleinen, er sociale woningen te bouwen en verder op het plateau een sterke ecologisch as te ontwikkelen met veel groene ruimte.
  • Mijlemeers (Anderlecht): een gebied dat eigendom is van Citydev en dat nu van hoge biologische kwaliteit dwars op het kanaal en dicht bij het Vogelenzang-reservaat. Ecolo en Groen stellen voor om er een natuurgebied van te maken.
  • Donderberg (Laken): een stuk groen in een binnengebied waar de stad Brussel een school wil bouwen. Voor Ecolo en Groen moet dit een groen gebied blijven.
  • Wiels (Vorst): een moeras en een rietveld op een plek waar bijna geen natuur meer bestaat. Citydev wil er 80 woningen bouwen. Ecolo en Groen vinden dat het moeras volledig behouden moet blijven. Woningen kunnen er komen aan de rand van het gebied.
  • Josaphat (Schaarbeek/Evere): een oud spoorwegterrein, eigendom van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting. Dat wil er 509 woningen bouwen midden in het natuurgebied dat het intussen is geworden. De toekenning van dat contract aan een bouwpromotor is nakend. Ecolo en Groen willen het als natuurgebied behouden dat, deels, publiek toegankelijk is. Woningen kunnen er komen op het oostelijk deel van de site.
  • Kwartelzang (Watermaal-Bosvoorde): een voorbeeld van stadslandbouw, maar waar het Brussels gewest 70 woningen wil bouwen in een weide. Ecolo en Groen stellen er een betonstop voor, zodat de stadslandbouw er zich verder kan ontwikkelen.
  • Schaarbeek Vorming (Brussel): een enorme lap grond, en een voormalig rangeerstation voor treinen. Ecolo en Groen stellen voor om er een economisch ontwikkelingsgebied van te maken, met behoud van 6 hectare groen, waar de Zenne, die er ondergronds loopt weer aan de oppervlakte kan worden gebracht.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Stedenbouw , Politiek , Keyenbempt , Mijlemeers , Schaarbeek-Vorming , josaphat-site , moeras van wiels , kwartelzang , donderberg , Heizelplateau , betonstop

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni