Simulatiebeeld van de als woonerf heraangelegde Jules Bouillonstraat in Elsene

| De Jules Bouillonstraat is een van de straten die heraangelegd worden als woonerf

Groene en autoluwe make-over voor wijk rond Fernand Cocq

Tim Gatzios
© BRUZZ
03/09/2021

Verschillende straten en pleintjes in de buurt van de Sint-Bonifaaskerk en het Fernand Cocqplein in Elsene worden volledig heraangelegd. De operatie in het kader van een wijkcontract moet zorgen voor een rustigere buurt met meer groen en meer ruimte voor ontmoetingen. De werken starten midden 2022.

De openbare ruimte in Hoog-Elsene voldoet anno 2021 niet meer aan de verwachtingen en moet volgens het gemeentebestuur aangepakt worden. Op acht plekken in de buurt wordt de ruimte daarom herverdeeld: in de Atheneumstraat, Jules Bouillonstraat, Tulpstraat, Châtelaillon-Plagesquare, Cansstraat, Sans Soucistraat en op de kruispunten van de Waversesteenweg met de Goffartstraat en de Solvaystraat.

De verharde oppervlakte voor auto's wordt kleiner zodat de straten meer uitnodigend worden. De nieuwe, groenere ruimtes moeten geschikt zijn als ontmoetingsplek en speelruimte.

Fors minder parking

Die doelstellingen worden in de eerste plaats bereikt door een aanzienlijke hoeveelheid autoparkeerplaatsen te schrappen. Van de 307 bovengrondse parkeerplaatsen in de perimeter verdwijnen er 87 (of 28% van het huidige parkeeraanbod). De grootste afnames situeren zich in de smalle Tulpstraat en de Jules Bouillonstraat bij het oud atheneum van Elsene dat na een renovatie twee scholen zal huisvesten.

De geschrapte parkeerplaatsen maken het mogelijk om 57 extra bomen te planten en om 146 extra fietsnietjes te voorzien. De gemeente Elsene verwacht niet dat de daling van het aantal parkeerplaatsen zal leiden tot problemen, want de parkeerdruk neemt onder meer door het circulatieplan rond de autoluwe Elsensesteenweg al een tijdje af.

Simulatiebeeld van de als schoolstraat heraangelegde Cansstraat

| De Cansstraat wordt een permanente schoolstraat

Regentuinen en woonerven

Op de meeste plekken wordt gekozen voor een heraanleg zonder niveauverschillen. Dat maakt duidelijk dat auto's te gast zijn en dat de ruimte in eerste instantie voor voetgangers bedoeld is.

Dat is onder meer het geval in de Jules Bouillonstraat omdat het gaat over een toekomstige schoolomgeving. De Cansstraat waar basisschool De Wimpel zit wordt dan weer ingericht als autoluwe schoolstraat met moestuinen en een speelfontein. Autobestuurders kunnen de straat nog inrijden via een drempel. Het project voorziet ook een heraanleg van de speelplaats en schoolomgeving van school nummer 2 in de Sans Soucistraat. Op de Châtelallion-Plagesquare komt een loopparcours en speelruimte.

In het hele project zijn tuinen voorzien om regenwater op te vangen dat op de straat valt, of van daken loopt. Regenwater wordt zo uit de riolen gehouden waardoor die minder overbelast raken bij hevige buien. Parkeerplaatsen worden aangelegd met doorlaatbare voegen, zodat regenwater in de bodem kan sijpelen.

Openbaar onderzoek

De heraanleg kadert in het duurzaam wijkcontract Atheneum. Het is een middel van het Brussels Gewest om samen met gemeentes de openbare ruimte en voorzieningen te verbeteren in minder welvarende buurten. Het openbaar onderzoek over de plannen loopt tot 17 september. Tot die datum kunnen burgers en organisaties opmerkingen indienen bij de gemeente. De werken zouden midden 2022 starten en duren tot eind 2023.

Simulatiebeeld van het kruispunt van de Waversesteenweg met de E. Solvaystraat, met meer bomen en kasseien in plaats van asfalt

| Het kruispunt van de Waversesteenweg met de E. Solvaystraat wordt groener en rustiger

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni