© Kevin Van den Panhuyzen-BRUZZ | Het hotel komt in dit deel van het voormalige postsorteercentrum.

Hotel met groot restaurant in leegstaand Zuidstation

Kris Hendrickx
© BRUZZ
09/02/2021

In het leegstaande gebouwencomplex van het Zuidstation komt niet enkel een een hotel met 231 kamers, maar ook een groot restaurant. “We willen voor leven in de buurt zorgen.”

Vorige week las u al dat er plannen zijn voor een groot hotel in een deel van het Zuidstation dat al ruim 20 jaar leegstaat. Het hotel van 8.000 vierkante meter komt in het meest zuidelijke deel van het gebouwencomplex en zal 231 kamers tellen. Dat is links van de plek waar het voormalige postsorteercentrum zat.

Uit de documenten van het openbaar onderzoek, dat maandag van start ging, blijkt dat de plannen van bouwconsortium Immobel-Besix- BPC/BPI ook een groot restaurant omvatten. “Samen met het hotel zal dat restaurant van verschillende honderden vierkante meters bijdragen tot meer leven in de buurt,” zegt ontwikkelaar Adrien Puylaert van Immobel.

Het consortium onderzocht verschillende mogelijke invullingen voor het gebouw, maar besloot dat een hotel de beste oplossing was. Kantoren zou het makkelijkst geweest zijn, maar die functie zou het monofunctionele aspect op die plek beklemtonen. Aan de overzijde van de straat bevinden zich immers ook al hoge kantoorgebouwen.

hotel zuidstation
Het hotel komt in het deel van het complex dat het dichtst bij Vorst ligt.

Woningen waren dan weer niet mogelijk in het gebouw, dat beschermd is en waarin bijvoorbeeld geen terrassen kunnen gecreëerd worden.

Het hotel wordt een twee- of driesterrenhotel. De gesprekken met verschillende kandidaat-uitbaters lopen. “Er is alvast veel interesse”, weet Puylaert.

De transformatie tot een hotel behoudt de huidige omvang van het gebouw van Adrien Blomme, Yvan Blomme en Fernand Petit, dat ook zal gerenoveerd worden. De kleine ramen aan de voorzijde worden naar onder vergroot tot ramen op deurformaat, om zo meer communicatie tussen straat en hotel/restaurant te krijgen.

Ook de rest van de gevel wordt op identieke wijze gerenoveerd.

"De hotels in de wijk hebben de hoogste bezettingsgraad van Brussel, de vraag is er dus zeker."

Adrien Puylaert (Immobel)

Mogelijk zal de hoofdzetel van de NMBS rechts van het hotel ook nog andere functies zoals winkels omvatten. De verschillende mogelijkheden worden op dit moment nog bestudeerd.

Op sociale media rezen alvast vragen over het project. Heeft een bijkomend groot hotel bijvoorbeeld wel zin in een buurt waar de hotels vandaag al talrijk zijn? “Dit is de Brussele buurt waar de bezettingsgraad van de hotels het hoogst is, de vraag is er dus wel degelijk,” weerlegt Puylaert.

Het hotel zou het licht moeten zien samen met de nieuwe hoofdzetel van de NMBS, die ook de constructie van een groot nieuw gebouw achter het huidige station inhoudt. Het consortium mikt op begin 2025.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie