| Kaart met de locatie van het geplande park

Jette grijpt naast terrein dat park zou worden: ‘NMBS kiest voor het grote geld’

EDB
© BRUZZ
25/02/2022

Om een park aan te kunnen leggen in de meest dichtbevolkte wijk van de gemeente, moest het bestuur van Jette een terrein aankopen dat eigendom was van de NMBS. De spoorwegonderneming koos er evenwel voor om de grond aan private ontwikkelaars te verkopen. “De NMBS is een publieke dienst, toch geen tapijtenhandelaars?" klinkt het teleurgesteld.

In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Magritte was het gemeentebestuur van Jette van plan om langs de spoorweg en achter de sociale huisvestingssite Esseghem een park en een verbinding voor voetgangers en fietsers aan te leggen. Om dat doel te bereiken, moest de gemeente een terrein aankopen dat door de NMBS te koop werd aangeboden.

Maar daar liep het fout. Gemeenteraadslid Laura Vossen (LBJette) kaartte de kwestie woensdag aan. “Door het recht van voorverkoop niet te respecteren en evenmin rekening te houden met de geschatte waarde van het terrein, lijkt de NMBS ons project te ondermijnen,” klonk het. “Bovendien weigerde de NMBS de kosten van de sanering te dekken en gingen ze niet transparant te werk. Op die manier heeft de spoorwegonderneming ons weinig kans gelaten om dit project te voltooien.”

Driemaal de verkoopwaarde

Burgemeester van Jette Hervé Doyen (CDH) is verbolgen. “De NMBS kiest voor het grote geld. Het terrein zou inmiddels verkocht zijn aan een waarde van 1,5 miljoen euro. Dat is driemaal de waarde van de schatting van het Aankoopcomité van Onroerende Goederen.” Uit het rapport van Fiscaliteit Brussel van januari 2019 blijkt inderdaad dat de waarde van het terrein op zo'n 500.000 euro geschat werd.

“Dat is wat ik het meest betreur,” aldus Doyen. “De NMBS is een publieke maatschappij, het zijn toch geen tapijtenhandelaars. We hebben als gemeente tweemaal een schriftelijk bod gedaan, het eerste bod vond plaats in 2018. In januari 2021 lanceerde de NMBS een nieuwe aanbestedingsronde waarbij de maatschappij liet weten dat de minimumprijs vastgelegd werd op 1,2 miljoen euro. Daar konden we als gemeente natuurlijk niet op ingaan.”

"Het is niet mogelijk iets onder de marktwaarde te verkopen."

NMBS

De NMBS kan de informatie over de verkoop niet bevestigen, maar laat wel weten altijd een open en constante dialoog met de gemeente Jette te hebben gevoerd. “Dit was ook het geval met betrekking tot het terrein dat te koop werd aangeboden,” laat woordvoerder Dimitri Temmerman weten. “Er zijn bepaalde regels over de valorisatie van gronden van NMBS, die NMBS op een verantwoorde wijze volgt. NMBS hanteert daarbij de principes van gelijkheid en transparantie. Er is dan ook geen voorkooprecht voor de gemeenten.”

“Om de verkoopwaarde te bepalen, werkt NMBS samen met onafhankelijke en erkende organisaties. Het is niet mogelijk iets onder de marktwaarde te verkopen, met andere woorden met verlies. De gemeente is gedurende de hele procedure door ons op de hoogte gehouden en heeft via de marktconsultatie uiteindelijk geen bod uitgebracht.”

Uit documenten die BRUZZ kon inkijken blijkt evenwel dat de gemeente Jette wel degelijk tweemaal een schriftelijk bod uitbracht: een eerste in 2018 en een tweede in 2019, waarbij 460.000 euro voor het terrein werd geboden. "Maar zodra de minimumprijs voor een bod het bedrag van de schatting van de waarde van het terrein evenaarde, konden we budgettair gezien geen hoger bod doen," klinkt het bij de gemeente.

Vergunningen

Volgens de informatie van burgemeester Doyen zou het terrein inmiddels onder voorwaarden verkocht zijn aan private ontwikkelaars. “We weten niet precies wat de plannen zijn, maar het zou met het oog zijn er woningen op te bouwen,” aldus de burgemeester. “Het Gewest heeft ons wijkcontract goedgekeurd. Indien men er woningen op wil bouwen, vraag ik met aandrang aan het Gewest, dat de stedenbouwkundige vergunningen nog moet verlenen, om de visie van onze gemeente te verdedigen.”

"Als het Gewest coherent wil reageren, moet het die vergunningen ook nu weigeren.”

Hervé Doyen, burgemeester Jette

“Nog vóór het terrein verkocht werd, is er al eens een promotor geweest die het Gewest had benaderd. Urban.brussels heeft dat toen geweigerd in het licht van ons wijkcontract. Als het Gewest coherent wil reageren, moet het die vergunningen ook nu weigeren.”

Het Duurzaam Wijkcontract Magritte werd in 2017 door het Gewest goedgekeurd. Het contract omvat een subsidie van 14,7 miljoen euro die de gemeente kan aanwenden voor de creatie van buurtinfrastructuur en groene ruimtes, de herinrichting van de openbare ruimte en meer.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Jette , Stedenbouw , duurzaam wijkcontract Magritte , Laura vossen , Hervé Doyen , NMBS , Dimitri Temmerman

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni