MIVB schetst tijdlijn metrotunnel Zuidpaleis: 'Werken moeten beginnen in helft 2025'

MVDH
13/12/2023

Om het project Metro 3 mogelijk te maken, moet de binnenkant van het Zuidpaleis worden ontmanteld. De MIVB organiseerde dinsdagavond een informatievergadering over de volgende stappen.

Metro 3 moet op termijn Evere in het noorden van Brussel verbinden met het zuidelijke Vorst, maar het deeltraject Noordstation-Albert stootte al snel op complicaties. Het toekomstige station Toots Thielemans in de Stalingradlaan moet met een tunnel van 120 meter onder het Zuidpaleis verbonden worden met de premetro aan de Lemonnierlaan. De moerassige bodem van de Zenne onder de site zorgde echter voor technische stabiliteitsproblemen waardoor de werken stilliggen.

In juni kondigde minister-president Rudi Vervoort daarop aan dat de binnenkant van het Zuidpaleis volledig ontmanteld zal worden. Op die manier kunnen grote machines gebruikt worden om de sleuf voor de nieuwe metrotunnel te graven. Het is volgens Vervoort "de goedkoopste, snelste en veiligste optie" om de werken te hernemen.

Over hoe dat plan precies in zijn werk zal gaan, lopen momenteel nog volop effectenstudies omtrent de impact op onder meer de mobiliteit, het erfgoed, de bodem en de economie. De bedoeling is dat die duren tot maart waarna een openbaar onderzoek volgt, aldus de MIVB dinsdag. Daarbij kan iedereen dan voor het eerst alle plannen en studies inkijken omtrent het project en 30 dagen lang reageren. Maximum 140 dagen hierna, rond eind 2024, moet Urban Brussels de uiteindelijke knop doorhakken wat betreft de vergunning.

Vuilnisbak

Bij groen licht is het de bedoeling om zeker met de afbraak te beginnen in de tweede helft van 2025, vertelt Laurent Borsellini, de verantwoordelijke voor het project binnen de MIVB, aan BRUZZ. De werken zullen dan in twee fases verlopen. Om te beginnen zullen gedurende 11 maanden de binnenzijden van het Zuidpaleis langs de kanten van de Stalingradlaan, de Rogier van der Weydenstraat en de Maurice Lemonnierlaan worden afgebroken.

Alle vier de façades langs de buitenkant blijven overeind. Daarna komt schuin de tunnel onder de site te liggen waarvoor 37 maanden worden voorzien. In een laatste fase van nog eens 10 maanden wordt de zijde langs de Fonteinstraat onder handen genomen.

“Als alles goed gaat, volgt hierna de reconstructie van de binnenzijde die normaal Stad Brussel voor zijn rekening neemt al hangt dat af van hun vergunning en budget”, aldus nog Borsellini. “Het jammere is dat alles in het Metro 3-project verbonden is met elkaar.” De werken voor het nieuwe station Toots Thielemans onder de Stalingradlaan en de bijhorende tunnel onder de Jamarlaan zijn intussen voor zo’n 40 procent klaar en zouden binnen een jaar rond moeten zijn. “Alleen moeten we dus nog wachten tot de tunnel onder het Zuidpaleis voledig klaar is, voor de lijn in gebruik kan genomen worden.”

Borsellini wijst er daarbij ook op dat al de tijdsaanduidingen die de MIVB vandaag vooropstelt, maar voorlopige inschattingen zijn. “Dit is de normale procedure, maar het is allemaal nog moeilijk te zeggen en er is nog niet eens een vergunning binnen. Mijn job bestaat voor 100 procent uit planningen maken en 99 procent ervan komt uiteindelijk in de vuilnisbak terecht. Niettemin heb ik goede moed voor dit project.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni