Negatief advies overlegcommissie voor windturbine Anderlecht

© Inter Environnement Bruxelles
| Coca-Cola had vergunning aangevraagd voor een windturbine in Anderlecht - Simulatiebeeld

De overlegcommissie heeft een ongunstig advies afgeleverd voor een windturbine van 150 meter hoog aan Coca-Cola in Anderlecht, vanwege zijn verwachte negatieve impact op de omgeving. Daarmee komt de windturbine er zo goed als zeker niet. Er moet werk gemaakt worden van een wetgevend kader rond windturbines, erkent bevoegd staatssecretatis Pascal Smet.

De windturbine zou op de terreinen van Coca-Cola in Anderlecht komen, en met haar maximale hoogte boven de Up-sitetoren uittorenen. De gemeente, buurgemeente Drogenbos, buurtbewoners en milieuvereniging Inter-Environnement waren al niet te spreken over het project, en nu heeft de overlegcommissie ook een ongunstig advies afgeleverd.

De overlegcommissie, waarin naast de gemeente ook Urban.brussels en Leefmilieu Brussel zetelden, vraagt zich af waarom een windmolen van deze grootteorde in de stad neergeplant moet worden, "in plaats van ver in zee of op het platteland".

Stroboscoop

Ze vraagt in plaats daarvan te focussen op zonnepanelen, die niet dezelfde impact hebben op de omgeving wat geluid en vibraties, schaduw, verstoring van het landschap en van fauna en flora betreft. Paradoxaal genoeg zouden de zonnepanelen die zich momenteel al op het terrein bevinden moeten sneuvelen voor de bouw van de windturbine.

De wieken van de geplande windturbine in Anderlecht zouden bovendien over het gebouw van Spullenhulp hangen, wat volgens de overlegcommissie ook gevaren oplevert voor de medewerkers daar. Het voortdurend 'stroboscopische' spel van licht en schaduw door de draaiende wieken zou het leven in de omringende wijk 'onhoudbaar' maken, is het oordeel. Er zijn ook veiligheidsissues mochten de wieken ijs loslaten bij vriestemperaturen of een ervan loskomen.

Het voorstel van de aanvrager om een aantal - waaronder ook zeldzame - vogels op de site te verplaatsen door nestkastjes een paar kilometer verderop te hangen past niet in de logica van ecosystemen, oordeelt de commissie.

Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed inzet

De leden stellen zich serieuze vragen bij de methodologie en de risico-analyse in het milieueffectenrapport, dat volgens de commissie geen rekening houdt met de specifieke risico's in een stedelijk kader. Zo ontbreekt een studie van de effecten op de beschermde natuurgebieden, de volkstuintjes en de Groene Wandeling vlakbij. De gemeente Anderlecht werkt in het gebied aan een groene zone met landbouwproductie, wandel- en fietswegen en speeltuinen.

Wettelijke lacune

De overlegcommissie klaagt het gebrek aan een wettelijk kader voor windturbines in Brussel aan, maar stelt dat de aanvrager niet mag profiteren van die lacune om er toch een op te richten. Ze verwijst naar de Waalse wetgeving, waar een windturbine onder meer niet dichter dan 400 meter van woningen mag staan. In Anderlecht liggen de dichtstbijzijnde woningen in de Zuunstraat op minder dan 250 meter.

Ook in de commissie Territoriale Ontwikkeling ging het donderdag over de windturbine, na een vraag erover door parlementslid Gaëtan Van Goidsenhoven (MR). Staatssecretaris Pascal Smet (One.Brussels/Vooruit) erkende dat de Brusselse stedenbouwkundige wetgeving "geen incidentenrapporten voorziet voor windturbines. We moeten dat in de toekomst voorzien."

Urban.brussels bestudeert momenteel waar de inplanting van een windturbine mogelijk zou zijn in Brussel. Maar de staatssecretaris gelooft er niet echt in. "Ik denk dat het niet evident is in Brussel een windturbine te plaatsen", zei hij aldus La DH in de commissie. Vanwege de specifieke situatie op ons grondgebied moeten we prioriteit geven aan zonnepanelen, biomethanisatie, geothermie en een verbetering van de energieprestaties van gebouwen."

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?