1794 Groene ruimtes Bernard Pasau en Benoit De Broeck (springer) op de friche Josaphat

| Het voormalig spoorterrein Josaphat

Ook Woningfonds geeft groen licht voor stadswijk op Josaphat

© Belga - BRUZZ
02/03/2023
Updated: 02/03/2023 19.14u

De raad van bestuur van het Woningfonds heeft donderdagnamiddag ingestemd met de gunning van het bouwproject op de Josaphat-friche. Dat betekent dat de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) de opdracht voor de bouw van 509 woningen in principe volgende week kan gunnen.

Eerder op de dag hadden Groen en Ecolo in een mededeling de PS nog gevraagd om het gunningsproces door de raad van bestuur van het Woningfonds te stoppen. Dat is dus niet gebeurd. Daarmee is de crisis binnen de Brusselse regering compleet.

De crisis draait rond het Richtplan van Aanleg (RPA) Josaphat. Dat RPA werd in eerste lezing goedgekeurd, maar is sindsdien geblokkeerd. De groenen willen de friche Josaphat vrijwaren omwille van de biodiversiteit, terwijl de socialisten het voormalig rangeerstation vooral voor huisvesting willen inzetten.

Uit onvrede verliet Ecolo op 23 maart de ministerraad vroegtijdig. Ook vandaag bleven Groen en Ecolo weg van de regeringstafel. Er was enkel een digitale ministerraad. Maar intussen tikt de klok voor de toewijzing van een bouwproject voor 509 woningen op de Josaphat-site. De procedure vervalt immers op 9 maart.

Groen licht

Om het project te gunnen dienen vier organisaties hun fiat te geven: de Maatschappij voor Stedelijke Ontwikkeling (eigenaar van het terrein), de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), Citydev en het Woningfonds. De vier raden van bestuur hebben intussen groen licht gegeven. Dat gebeurde met een zeer ruime meerderheid.

De regeringscommissaris bij de BGHM, Laurence Demeulemeester (Groen), heeft wel beroep aangetekend tegen de goedkeuring door de raad van bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Dat beroep is opschortend en de regering heeft twintig dagen om zich uit te spreken. Als de regering geen beslissing neemt, vervalt het beroep op 9 maart, de laatste dag waarop de MSI de opdracht definitief kan gunnen.

Oppositie reageert

De oppositiepartijen hebben bij Belga gereageerd op de regeringscrisis. De MR kondigt een resolutie aan in het parlement waarbij ze voorstelt om vijf hectare van het westelijk deel van de friche Josaphat als natuurreservaat te beschermen.

"Burgers hebben massaal gemobiliseerd om de vrijwaring te vragen van de friche Josaphat," zegt parlementslid Gaëtan Van Goidsenhoven (MR). "Zij worden niet gehoord. De betonisering forceren van deze groene zone van hoge biologische waarde, ondanks de vele negatieve adviezen en een belangrijke mobilisering van burgers is schandalig," zei hij.

Hij viel daarbij ook de ecologisten aan omdat ze het woningproject op de site in het begin mee hebben verdedigd, en dat ze het nu tegenhouden zonder een tastbaar alternatief voor te stellen.

Bij Les Engagés noemen ze het hele spektakel binnen de Brusselse regering intriest. Parlementslid Christophe De Beukelaer (Les Engagés) zegt dat de partijen terug rond de tafel moeten gaan zitten om een positief project voor te stellen "met zowel sociale woningen als het behoud van de biodiversiteit." Cédric Mahieu (Les Engagés), fractieleider in de gemeenteraad in Schaarbeek vindt dat minister-president Rudi Vervoort (PS) en burgemeester Cécile Jodogne (Défi) zo snel mogelijk rond de tafel moeten gaan zitten met alle actoren en het betrokken middenveld "om een evenwichtige en ambitieuze oplossing te vinden."

Fractieleider Céline Fremault (Les Engagés) vindt dat de minister-president Rudi Vervoort (PS) het vertrouwen moet vragen in het parlement van zijn meerderheid, als hij er niet in slaagt om deze situatie van lopende zaken te ontmijnen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni