1815 Philippe Close 11

| Philippe Close.

Reconstructie van Zuidpaleis niet realistisch voor 2029, zegt burgemeester Close

© Belga
13/06/2023

Volgens de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) kan de reconstructie van het Zuidpaleis pas van start gaan vanaf 2029 - 2030. Dat zei Close na een discussie over een motie van Els Ampe (Open VLD) in de Brusselse gemeenteraad om transparantie te eisen over de plannen en kalender over de afbraak van het interieur van het Zuidpaleis ten voordele van metrolijn 3.

Vorige week besloot de Brusselse regering om het interieur van het Zuidpaleis aan de Brusselse Stalingradlaan af te breken om er een tunnel te graven voor toekomstige metrolijn 3. Oppositiepartijen MR-Open VLD, PTB-PVDA en Les Engagés verweten de burgemeester te weinig proactief gecommuniceerd te hebben over de reden waarom uiteindelijk voor deze piste gekozen werd.

Burgemeester Philippe Close (PS) pareerde de kritiek maandagavond door te zeggen dat "men studies kan blijven uitvoeren, maar dat het op een bepaald moment tijd is om te beslissen." Volgens Close is er wel transparantie geweest in het dossier. In de motie van Ampe (MR-Open VLD) werd voorgesteld om een duidelijk en concreet plan en bijhorende kalender te communiceren aan de gemeenteraad. De motie werd geamendeerd door PTB-PVDA om de sportclubs, school en handelaars die huis houden in het Zuidpaleis "onder dezelfde condities" te laten terugkeren na reconstructie van het interieur.

Close wil eerst de huidige verhuis regelen alvorens toekomstige plannen over de reconstructie en terugkeer van de organisaties te bespreken. Volgens hem zal dit ten vroegste kunnen vanaf 2029 - 2030. "We moeten eerst de huidige verhuis van de school Francisco Ferrer, de handelaars en sportclubs tot een goed einde brengen."

Burgemeester Close meldt dat er in juni 2023 een aanvraag zal ingediend worden voor de afbraak van het Zuidpaleis. De Stad Brussel hoopt dat de bouwvergunning in juni 2024 zal afgeleverd worden en dat de afbraakwerken van het Zuidpaleis in maart 2025 kunnen starten zodat de metro kan geopend worden in 2030. "Pas dan kunnen we spreken over de reconstructie. Het is nu aan ons om een oplossing te zoeken voor dit complexe dossier." De motie werd weggestemd door de 27 meerderheidsleden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni