| Simulatiebeeld van hoe het bekende Elsense Flageyplein er over twee jaar zou kunnen uitzien

Ruim dubbel zoveel bomen voor Flagey- en Heilig-Kruisplein in 2023

SDS
© BRUZZ
05/01/2022

De gemeente Elsene en het Gewest hebben een studiebureau aangeduid om de vergroening van het Flagey- en Heilig-Kruisplein voor te bereiden. Gemeente en Gewest willen met het extra groen het stedelijke hitte-eilandeffect wat tegengaan, meer schaduw bieden en het regenwater op een natuurlijker manier laten afvloeien. Zestig extra bomen staan gepland, de werken moeten starten in 2023.

De plannen om het Flageyplein en het ernaast gelegen Heilig-Kruisplein te vergroenen werden in de zomer aangekondigd. Kandidaten met een vergroeningsplan konden zich aanmelden bij de Brusselse bouwmeester. De ingrepen moeten helpen om het plein te verkoelen in de zomermaanden, wat het stedelijke hitte-eilandeffect wat helpt afzwakken. Verder helpt meer begroeiing water te bergen bij hevige regen, een grotere biodiversiteit na te streven en een meer aangename ontmoetingsplek te creëren.

De studiebureaus Kollektif Landscape en Fallow dienden samen het winnende project in, melden gemeente en bevoegd minister Elke Van den Brandt (Groen) woensdag. In de plannen blijft de centrale open ruimte op beide pleinen behouden, en worden vooral de randzones meer beplant.

"Onder het Flageyplein zitten een parking en een stormbekken. Samen met de aanwezige nutsleidingen laat dat weinig ruimte vrij voor aanplantingen," zegt landschapsarchitect Björn Bracke van Kollektif Landscape aan BRUZZ.

"We willen de inrichting van het Flageyplein niet in vraag stellen. Wel willen we innovatief te werk gaan door slimme, snelle ingrepen, zonder grote werken, om het plein groener te maken"

Yves Rouyet, Elsens schepen van Stedenbouw (Ecolo)

"Daarnaast was er de uitdrukkelijke wens van gemeente en Gewest om de huidige activiteiten op het plein, zoals het circus en de wekelijkse markt, te kunnen laten doorgaan. We wilden ook trouw blijven aan het oorspronkelijke project uit 2008, dat het Flageyplein als een open vijver zag, en het randgroen als oeverbegroeiing."

Werken beginnen in 2023

In totaal voorziet het landschapsplan zestig nieuwe bomen, bovenop de veertig bestaande op beide pleinen. Het Heilig-Kruisplein krijgt er wellicht naar verhouding iets meer, omdat daar nog geplant kan worden op volle grond. "Maar eerst laten we een fytosanitaire studie op de huidige bomen uitvoeren, die nog maar weinig zijn gegroeid. De bestaande boomvakken worden wellicht vergroot en beter gedraineerd om de groeicondities van de bestaande bomen te verbeteren."

"Het nieuwe Flageyplein werd na zes jaar werken in 2008 ingehuldigd," laat Elsens schepen van Stedenbouw Yves Rouyet (Ecolo) weten. "Vandaag gaat het er niet om deze inrichting in vraag te stellen of grote werken uit te voeren. Wel willen we innovatief te werk gaan door slimme, snelle ingrepen, zonder grote werken, om het plein groener te maken. Dit past in het oorspronkelijke landschapsproject."

Kollektif Landscape en Fallow willen de bouwvergunning nog voor het einde van het jaar aanvragen. De werkzaamheden zouden dan in 2023 starten. Volgens de burgemeester van Elsene, Christos Doulkeridis (Ecolo) zal het project nog deze legislatuur helemaal uitgevoerd worden.

groen_heilig_kruisplein.png

| Simulatiebeeld van hoe het Heilig-Kruisplein in Elsene er over twee jaar moet uitzien

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni