| De Stalingradlaan, met op de achtergrond het Zuidpaleis.

Stemming versnelde afbraak Zuidpaleis: onthoudingen bij regeringspartijen Défi en Ecolo

Bram Van Renterghem
© BRUZZ
26/09/2023

In de commissie Territoriale Ontwikkeling van het Brussels parlement is maandag de spoedordonnantie van de regering goedgekeurd die een versnelde afbraak van het Zuidpaleis en de verdere uitbouw van Metro 3 mogelijk moet maken. Opvallend: leden van de regeringspartijen Défi en Ecolo onthielden zich van stemmen. MR, dat zich profileert als grootste voorstander van Metro 3, stemde tegen.

Om de premetro tussen Albert en Noord om te kunnen vormen naar een volwaardige metrolijn, moet het Zuidpaleis deels afgebroken worden. Dat vereist een vergunning, maar zo'n procedure duurt algauw enkele jaren.

Om die vergunningsprocedure te versnellen keurde de Brusselse regering een ontwerp van ordonnantie goed waarmee de duurtijd van die procedure inkrimpt. De termijnen zijn korter en de effectenstudie kan al voor de aanvraag van de bouwvergunning beginnen. "We kunnen hier één jaar mee winnen," zegt staatssecretaris Stedenbouw Ans Persoons (Vooruit).

De spoedordonnantie lag maandag ter stemming in de commissie Territoriale Ontwikkeling. Daar werd de ordonnantie uiteindelijk met acht stemmen voor, drie tegen en drie onthoudingen aangenomen.

Verdeelde meerderheid

Opvallend: van de drie onthoudingen zijn er twee commissieleden lid van een regeringspartij, terwijl het de regering die deze ordonnantie ontworpen heeft. Het gaat om Isabelle Pauthier (Ecolo) en Marie Nagy (Défi).

Dat Pauthier zich onthield is geen grote verrassing. De voormalige directrice van stadsvereniging Arau is altijd al kritisch geweest voor Metro 3, nu toont ze zich vooral bezorgd over de beroepsmogelijkheden die de versnelde vergunningsprocedure met zich meebrengt. Die zouden de tijdswinst volgens haar wegvagen. "Het advies van de Raad van State is een mijnenveld," zegt ze. "Pas als alle beroepsprocedures van de baan zijn, kan met de afbraak van het Zuidpaleis begonnen worden."

Marie Nagy - tegelijk gemeenteraadslid in de Stad Brussel - toonde zich eerder al zeer bezorgd over de afbraak van het Zuidpaleis. Ze noemt het gebouw levensbelangrijk voor de Anneessenswijk. Haar partij was altijd trouw aan het metroproject, maar ze vindt dat ze als parlementslid te weinig controle heeft over het dossier: "We kunnen niet eens uitklaren wie schuld heeft aan de technische moeilijkheden en vertragingen in dit dossier, en hoe we dit allemaal gaan betalen," zegt ze. Toch kan ze leven met de ordonnantie omdat die nog steeds in een inspraakprocedure voorziet, volgens haar een verdienste van Défi.

Oppositie kritisch

Ook Mathias Vanden Borre (N-VA) onthield zich: "Een signaal dat ik niet akkoord ga met de aanpak van de regering," zegt Vanden Borre, "want als je vraagt wat de vertraging kost, wat er gebeurt in het geval van nieuwe obstakels en wie dit alles gaat financieren, krijg je geen antwoord van Persoons."

Oppositiepartijen PTB en MR stemden tegen. Die laatste partij is nochtans een van de grootste voorstanders van de metro. "Dat blijven we," zegt David Weytsman (MR), "maar ik ga niet alle fouten van de regering verdoezelen. Deze ordonnantie - die de inspraak beperkt, vatbaar is voor beroepsprocedures en amper één à twee jaar bespaart - is een vergissing." Persoons weerlegt alvast de beperkte inspraak. "Er komt zelfs nog een extra infovergadering voor het publiek tijdens de effectenstudie", klinkt het.

Vrijdag al stemt het voltallige parlement over de spoedordonnantie. Verwacht wordt dat een meerderheid die goedkeurt.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni