Politie bij de gevangenis van Vorst

| De gevangenis van Vorst.

Tijdelijke herbestemming gevangenis Vorst komt in zicht

SD
© BRUZZ
29/03/2022

De gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael kunnen onafhankelijk van elkaar functioneren. Er kan dus gezocht worden naar een tijdelijke herbestemming voor de gevangenis van Vorst terwijl die van Sint-Gillis nog even openblijft. Dat blijkt uit een antwoord van minister-president Rudi Vervoort (PS) op een vraag in de commissie Territoriale Ontwikkeling van het Brussels parlement.

Vorige maand besliste de federale regering dat 200 gevangenen nog drie jaar extra in de gevangenis van Sint-Gillis zullen verblijven om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. De gevangenis van Vorst zou in 2023 leeg komen te staan. Dat de gevangenissen langer zouden openblijven dan voorzien, ontstemde het gewest. Dat rekende er immers op dat ze allemaal zouden sluiten bij de opening van de nieuwe gevangenis in Haren.

Intussen heeft Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) samengezeten met federaal staatssecretaris Mathieu Michel (MR) om het gevangenisdossier te bespreken, zei hij gisteren in de commissie Territoriale Ontwikkeling, in een antwoord op een vraag van Brussels parlementslid Hilde Sabbe (One.brussels).

Volgens de informatie verkregen van de federale regering zouden de gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren, klonk het. Dat betekent dat terwijl de gevangenis van Sint-Gillis nog moet openblijven, niets een tijdelijke herbestemming van de gevangenis van Vorst in de weg staat.

Eerder werd geopperd dat er pas een herontwikkeling zou gebeuren zodra beide gevangenissen buiten gebruik zijn, waardoor leegstand en verloedering dreigde voor de gevangenis van Vorst.

“We moeten koste wat kost vermijden dat het overgrote gedeelte van de site leeg blijft staan en zal verloederen. Dat zou enorm nefast zijn voor de buurt en de omwonenden,” zegt parlementslid Sabbe.

Tijdelijk

Hoe die tijdelijke invulling van de gevangenis van Vorst eruit moet zien, is nog niet duidelijk. Wel heeft het gewest hiervoor samengezeten met gemeentes en enkele verenigingen zoals het buurtcomité en de Liga voor Mensenrechten, klinkt het.

“Maar voordat wij ons vastleggen en een tijdelijke bezetting op een van de terreinen plannen, moeten wij met de federale regering een overeenkomst over het terrein bereiken,” zegt Vervoort nog.

Tenslotte bevestigt Vervoort dat het Brussels gewest niet op de hoogte is van de plannen van de federale regering voor de gevangenis van Sint-Gillis.

“We weten absoluut niets over de manier waarop de gevangenis langer zal openblijven," hekelt parlementslid Sabbe. "Ook gevangenen verdienen een menswaardig verblijf, zonder ratten, overbevolkte cellen of instortende gebouwen. Het is gissen naar de intentie en de manier waarop de federale regering de omstandigheden in de gevangenis van Sint-Gillis zal verbeteren."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni