Toch beroep tegen heraanleg Schumanrotonde

Op het plein komt een futuristische luifel en meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Verschillende buurtcomités en handelaars uit de Europese wijk vragen de Raad van State om de bouwvergunning voor de Schumanrotonde te vernietigen. Ze vinden de geplande luifel te duur en bombastisch en vrezen dat het plein niet afgestemd is op de toekomst van de wijk. Over de plannen was onlangs nog een akkoord bereikt tussen het Gewest en de gemeente Etterbeek.

Dat schrijft de krant La DH zondag en wordt aan BRUZZ bevestigd door de wijkcomités.

Eind vorig jaar kreeg het plan voor de heraanleg van de Schumanrotonde een bouwvergunning van het Brussels Gewest. Etterbeeks burgemeester Vincent De Wolf (MR) wou daartegen eerst in beroep gaan, maar kon dan toch een akkoord bereiken met het Gewest. De Blijde Inkomstlaan blijft door zijn tussenkomst een tweerichtingsstraat. Onder meer dat punt is niet naar zin van enkele buurtbewoners, die de Blijde Inkomstlaan liever in één richting hadden gehouden, maar hun grieven gaan over meer dan dat.

“De heraanleg van de Schumanrotonde is een complex project, dus verschillende mensen hebben verschillende punten van kritiek,” zegt Barbara Bentein van wijkcomité GAQ uit de Europese wijk aan BRUZZ. Samen met het wijkcomité AQL uit de Leopoldswijk en de handelaarsvereniging Jean Monnet heeft het comité zich verenigd onder het nieuwe ‘Schumancollectief’.

“De overgrote meerderheid van de bewoners is duidelijk niet te vinden voor dat ‘monument’, dat nu al miljoenen kost en dat in een crisissituatie,” zegt Bentein. Ze verwijst daarmee naar de geplande, futuristische luifel op de rotonde. Die kreeg al eerder kritiek. De luifel zou het uitzicht op het Jubelpark verstoren en minder ruimte bieden voor ontmoeting en evenementen, vinden de buurtbewoners.

Het Schumancollectief trekt nu naar de Raad van State met de vraag om de toegekende bouwvergunning te vernietigen. “Wij proberen al jaren de aandacht te trekken voor de plannen en wij hebben een waslijst aan vragen gesteld tijdens de overlegcommissie, maar die zijn onvoldoende beantwoord,” zegt Bentein.

Aansluiting op de wijk

Naast de luifel zijn de wijkcomités het ook niet eens met de gewijzigde verkeerssituatie rond de Schumanrotonde. Ze vrezen meer files en autodruk in de Steenweg op Etterbeek, maar ook rond het Jubelpark doordat de Blijde Inkomstlaan nu toch in twee richtingen blijft. “De leveranciers en de klanten van winkels rond het Jean Monnetplein, het Jourdanplein en de Jachtwijk zullen grote moeilijkheden ondervinden in het verkeer en ver moeten omrijden. De handelaars hebben daar geen zin in, zeker niet in de nasleep van de pandemie," vult Jean-Pierre Brouhon aan van het handelscomité Jean Monnet.

De buurtbewoners en handelaars willen liever een volledig nieuw overleg rond de Schumanrotonde en dat binnen het kader van het Richtplan van Aanleg voor de Wetstraat (RPA Wet). Dat strategische plan van het Gewest zet de grote lijnen uit voor de verdere ontwikkeling van de Europese wijk, onder meer in overleg met de buurtbewoners. “Maar de Schumanrotonde valt net buiten die perimeter,” zegt Bentein. “Wij begrijpen niet waarom er een reflectie lopende is over de hele wijk, behalve over de rotonde. Dat is een centraal punt, waar nu een project komt dat de wijk verstoort.”

De Raad van State was zondag nog niet bereikbaar voor meer details over de beroepsprocedure. Het kabinet van Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (One.brussels-Vooruit) was nog niet op de hoogte van het beroep. "Er heeft zeer veel informeel en formeel overleg plaatsgevonden. Nu moeten we vooruit gaan om van het lelijkste 'plein' van Brussel een mooi en aantrekkelijk stadsplein te maken," besluit Smet.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?