De twee panden aan de toegangspoort van de Marollen zijn niet meer. Links ziet u de Hoogstraat.

Twee panden aan Hoogstraat gesloopt op bevel van burgemeester

Bram Van Renterghem
© BRUZZ
04/01/2023

In de Marollen werden twee panden gesloopt uit veiligheidsoverwegingen, nadat er in 2019 een dodelijke brand woedde. De huizen hadden een zekere historische waarde maar waren niet beschermd. Op dezelfde plek wil Brouwerij Haacht opnieuw een horecazaak.

Het gaat om twee panden waar vroeger twee horecazaken zaten: La Grenouille Bleue, in de Cellebroersstraat 97, en Les 2 Riad, op de hoek van de Hoogstraat en de Cellebroersstraat. De horecazaken zijn al ettelijke jaren dicht, en minstens één van de twee panden werd gekraakt.

In de zomer van 2019 brak er in het kraakpand op de hoek brand uit. Daarbij viel een dodelijk slachtoffer te betreuren. Ook werden de gebouwen aanzienlijk beschadigd.

Omwille van stabiliteitsproblemen vaardigde burgemeester Philippe Close (PS) een besluit tot afbraak uit. De structuur was zodanig aangetast dat het de enige optie was, dit om verdere degradatie en onwettige bezetting tegen te gaan. Het besluit dateert nog van voor de zomer 2022, maar met de afbraak werd pas in december begonnen en deze week afgerond.

Erfgoed

De panden waren niet beschermd en stonden niet op de inventaris van het onroerend erfgoed. Toch hadden de panden enige historische waarde. Zo had het pand in de Cellebroersstraat muurankers die wijzen op een oudere kern, en een bewaard rondboogvenster in de vereenvoudigde traditionele top van het dak, dat dateert uit de 17de eeuw.

Maar volgens het kabinet van schepen voor Stedenbouw Ans Persoons (One.Brussels-Vooruit) kon men niet anders dan overgaan tot afbraak. "De dienst Stedenbouwkundige Controle en de dienst Erfgoed van de Stad Brussel hebben bij een controle vastgesteld dat alle elementen met enige erfgoedwaarde jammer genoeg onherstelbaar vernietigd zijn", klinkt het.

'Opnieuw een horecazaak'

De site is eigendom van Brouwerij Haacht. Die laat weten dat het de bedoeling dat op deze iconische locatie op termijn opnieuw een horecazaak komt. "De architect van de brouwerij heeft ook al enkele conceptplannen uitgetekend, maar er werden nog geen beslissingen genomen", klinkt het daar. Een bouwaanvraag werd dan ook nog niet ingediend.

190810 brand hoogstraat

Vooral het linkse pand, langs de Hoogstraat, werd ernstig beschadigd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni