Op de verschillende gebouwen van de Russische ambassade signaleerden onderzoeksjournalisten in totaal 17 schotelantennes.

Ukkelse schepen wil antennes op Russische ambassade aanpakken

KVDP
© BRUZZ
23/04/2023

Naast 17 schotelantennes heeft Rusland ook verschillende koten geïnstalleerd op de daken van de ambassadegebouwen in Ukkel. Voor die koten is nooit een bouwvergunning aangevraagd. De Ukkelse schepen van Stedenbouw diende een dossier in bij de bevoegde gewestadministratie.

Begin deze week bracht De Tijd aan het licht dat er 17 schotelantennes staan op de daken van de Russische ambassade in Ukkel. Dat zijn er opvallend veel. In Parijs staan er drie, in Nederland vier en in Berlin acht. Dat doet vermoeden dat de antennes in Ukkel gebruikt worden voor spionage.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek van De Tijd dat Rusland ook verschillende koten heeft geïnstalleerd op de daken van de ambassadegebouwen in Ukkel. Daar is nooit een vergunning voor aangevraagd, zegt Ukkels schepen van Stedenbouw Jonathan Biermann (MR).

“Voor die koten geldt nochtans een vergunningsplicht. Ik ga onze vaststellingen formeel overhandigen aan Urban.brussels en vragen er gevolg aan te geven. Die zal de ambassade aanmanen zich in regel te stellen,” zegt Biermann.

“De ambassade moet dan een vergunning aanvragen en verduidelijken waarvoor die koten juist dienen. Of ze moet ze afbreken en het dak herstellen in een onberispelijke staat. Als ze geen van beide doet, wordt een proces-verbaal opgesteld. Dat kan belanden bij het parket.”

Diplomatieke onschendbaarheid

Of er ook vergunningen nodig zijn voor de schotelantennes is minder duidelijk. Volgens een besluit uit 2008 is er een uitzondering op de vergunningsregels voor telecomantennes, maar wat zo een antenne juist is, staat niet in het besluit. “Een onderzoek van de bevoegde autoriteiten moet dat nog uitklaren,” klinkt het.

Wat vaststaat, is dat het niet de eerste keer is dat de Russische ambassade de stedenbouwkundige regels overtreedt. Urban.brussels stelde in 2017, in 2020 en vorige maand nog processen-verbaal op voor inbreuken. Sancties hoeft de ambassade daar niet voor te vrezen. Aan De Tijd laat de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken weten dat een ambassade onschendbaar is en niet strafrechtelijk vervolgd kan worden voor stedenbouwkundige inbreuken. De ambassade kan zelfs niet gedwongen worden om de koten te verwijderen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni