Vlaanderen geeft Neo negatief advies

© NEO Brussels

Omdat de negatieve impact op mobiliteit en luchtkwaliteit zo groot is, geeft Vlaanderen een negatief advies aan Neo, het Brussels stadsproject aan de Heizel met onder meer een shoppingcenter. Volgens de Vlaamse administratie ontbreken er vooral veel zaken in de vergunningsaanvraag. Zo komen er 25.000 auto's per dag bij, maar wordt de impact op de luchtkwaliteit in de naburige woonwijken niet eens in kaart gebracht.

In het gecoördineerde, niet bindende advies wordt de grensoverschrijdende impact van het project in beeld gebracht. Het oordeel is niet mals.

Zo zal Neo over een parking van 3.700 plaatsen beschikken, wat te weinig is voor de 25.000 auto’s per (week)dag. In de aanvraag vermeldt men weliswaar parking C als alternatief, maar over dat terrein armworstelt bouwheer Ghelamco nog altijd met de Stad Brussel. Ook de geplande parking Esplanade wordt vernoemd, maar dat is een Park & Ride - voorbehouden voor pendelaars dus.

Shoppingcenter zonder toegangsweg

De Vlaamse departementen Omgeving en Mobiliteit, die samen het advies schreven, stellen ook vast dat er geen toegangsweg is.

Ten noorden van Neo is dan wel een 2x2 verbindingsweg naar parking C en de Ring vergund. Alleen: die is vergund als verbindingsweg voor vrachtwagens. En het stukje van de weg dat in Vlaanderen ligt, is van Ghelamco, en die hebben al te kennen gegeven die invalsweg te willen sluiten als dat hen uitkomt. “Het is dan ook niet relevant noch juridisch correct om de verbindingsweg als rechtstreekse aansluiting op de R0 te benutten", klinkt het in het advies.

Over de hypothetische verbinding met de A12, door het Ossegempark, is het advies evenzeer sceptisch. Vlaanderen ziet dit in strijd met de geplande heraanleg van de A12 tot stadsboulevard. Wel schrijft het dat “de simulaties aangeven dat deze ontsluiting nodig zou zijn.”

Model split onrealistisch

In de vergunningsaanvraag gaat men ook uit van een modal split van 54 procent. Dat percentage van de bezoekers zou met de auto komen. Te optimistisch, stelt Vlaanderen, dat eerder uitgaat van 75 procent. Het kijkt daarvoor naar Westland Shopping (80 procent) en Wijnegem (85 procent), die ook aan de rand van de stad liggen.

Het aantal voertuigen per dag komt daardoor op 25.000 in de week en 28.000 in het weekend. Maar de extra uitstoot en luchtvervuiling die dit teweegbrengt, werd niet becijferd door de aanvragers. Noch werden er milderende maatregelen voorgesteld. Vlaanderen gaat ervan uit dat die er wel zijn, ook voor de (Vlaamse) wijken rondom het project.

Ongunstig

De eindconclusie is dan ook dat de negatieve impact groot is voor de aspecten mobiliteit en leefomgeving, met een ongunstig advies tot gevolg. Vlaanderen wil ten slotte ook graag een integrale mobiliteitsbenadering van de Heizelsite, en niet telkens voor een apart stukje, zijnde het Eurostadion, Neo, Neo 2 of de Heizelpaleizen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?