De werken voor de heraanleg van de omgeving rond Brucity gaan van start.

Werken heraanleg omgeving Brucity van start

RV
© BRUZZ
11/01/2023

Nu het nieuwe administratief centrum van Stad Brussel is geopend, starten ook de werken aan de straten errond. Er komen groenzones en de heraanleg moet meer ruimte creëren voor voetgangers en fietsers.

De heraanleg omvat de Hallenstraat, de Zwarte Lievevrouwstraat, de Visverkopersstraat, de Augustijnenstraat en delen van de Kiekenmarkt, de Lakensestraat, het Sint-Katelijneplein en de Bisschopsstraat.

De werken zijn opgedeeld in verschillende fasen. De eerste fase van de werken werd deze week ingeluid: de heraanleg van de Kiekenmarkt tussen de Hallenstraat en de Visverkoperstraat. De volledige heraanleg van de perimeter zal in totaal anderhalf jaar duren.

De openbare ruimte wordt in de hele zone geherstructureerd waardoor er meer ruimte vrijkomt voor voetgangers en fietsers. De heraanleg moet ook de biodiversiteit verbeteren in dit stukje stad.

Zo komen er 140 fietsenrekken, de voetpaden worden verbreed, en er zullen rustplaatsen worden ingericht met aangepast meubilair.

Naast de aanleg van 23 groenzones met planten voor alle seizoenen, worden er ook 43 bomen geplant.

Verder komt er een natuurlijk afvloeiingssysteem voor water zodat het op een natuurlijke wijze in de bodem kan infiltreren en het openbare rioleringsstelsel ontlast.

“De straten rond het gebouw hebben zwaar geleden onder de werf", aldus Brussels schepen voor Stedenbouw en Openbare Ruimte Ans Persoons (One.brussels-Vooruit). "Ook zij worden nu aangepakt. En dankzij deze werken verbinden we ook de centrale lanen met de Sint Katelijnewijk.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni