Woningproject bedreigt natuurgebied Keyenbempt

TDN
© BRUZZ
22/10/2021

Plannen om in het groene Keyenbemptreservaat in Ukkel sociale woningen te bouwen, schieten in het verkeerde keelgat bij buurtbewoners en wandelaars. Een petitie tegen de 74 appartementen verzamelde in een recordtijd meer dan 2.500 handtekeningen. Ook de gemeente Ukkel maakt zich zorgen, want de beoogde locatie is overstromingsgebied.

De Keyenbempt in Ukkel is een overblijfsel van moerassige gebieden die vroeger langs de Geleytsbeek in de Zennevallei lagen. Het gebied zou in de jaren 70 plaatsruimen om de zuidelijke ring rond Brussel te vervolledigen, maar wegens protest van bewoners en de gemeente Ukkel werd die lus nooit afgemaakt. De grond van tien hectare bleef daardoor jarenlang braak liggen. Op het zanderige plateau werden spontaan moestuintjes aangelegd.

In 2002 kwam de Keyenbempt in handen van het Gewest, dat het gebied inkleurde als stedenbouwkundige zone. Maar slechts een deel van het reservaat kreeg een invulling. Het huidige reservaat, met moerassen, maaiweiden en een beboste heuvel, behield een onduidelijk statuut. Leefmilieu Brussel besliste na zovele jaren dan maar om de groene long te saneren en opnieuw in te richten.

Behalve propere volkstuintjes kwam er onder meer een overwinteringsplaats voor vleermuizen, de enige van zijn soort in Brussel. De Keyenbempt maakt ook deel uit van de zuidelijke lus van de Groene Wandeling. Fauna en flora floreerden er de laatste jaren als nooit tevoren.

GELEYTSBEEK_UKKEL_KEYENBEMPT

De Geleytsbeek stroomt door de Keyenbempt.

De plannen van de Brusselse gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) om een deel van het reservaat op te offeren voor woningen komt dan ook nogal onverwachts. Concreet zouden er langs de Melkriek- en Sterstraat 74 sociale appartementen gebouwd moeten worden, alsook een parking voor een vijftigtal wagens. Het project beslaat 21.000 vierkante meter en bedreigt met name de familietuintjes langs de Geleytsbeek en de beschermde Nekkersgatmolen.

Net als in de jaren 70 tegen de ontsluiting van de Ring gaan de buurtbewoners opnieuw in het verweer, dit keer om de biodiversiteit en open ruimte te beschermen. “Deze groene long is een van de laatste die ons nog rest. We willen deze ecologische en sociale plek niet verliezen”, aldus Jacques Hirschbühler, wiens petitie tegen het project op twee weken tijd meer dan 2.500 handtekeningen verzamelde. Die zal de buurtbewoner bij het toekomstig openbaar onderzoek neerleggen.

KEYENBEMPT_PLANNEN_SOCIALE_WONINGEN_UKKEL

De beoogde zone door de BGHM.

Bij de gemeente Ukkel volgt men de ontwikkelingen met argusogen op. De BGHM diende voorlopig nog geen vergunningsaanvraag in. “Het lijkt erop dat er niet enkel aan de Melkriekstraat gebouwd zal worden, maar ook dieper in het reservaat dat ingekleurd staat als overstromingsgevoelig gebied. Als dat zo is, zijn we tegen dit project”, aldus de lokale MR-fractievoorzitter Marc Cools. Ukkel kan een (zwaarwichtig) negatief advies afleveren.

Het schepencollege beseft wel dat er nood is aan extra sociale woningen, maar denkt dat er meer winst te rapen valt met de renovatie van stadskankers, oude industriegebieden of leegstaande gebouwen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni