| Mathias Vanden Borre (N-VA)

Aanslag in Brussel: N-VA vraagt bijzondere commissie in Brussels Parlement

© Belga
20/10/2023

De N-VA heeft vrijdag tijdens het plenaire debat over de Brusselse regeerverklaring de oprichting gevraagd van een bijzondere commissie over de evaluatie en de verdere versterking van de gewestelijke aanpak van polarisering, radicalisering en terrorisme. Die moet "net zoals de Kamer zal doen, een licht te werpen op onze verantwoordelijkheden, onze politiezones, onze gemeenten", zei Mathias Vanden Borre.

"Het is de tweede maal dat onder uw regering Brussel getroffen wordt door een terroristische islamistische aanslag. De vraag is, werden er in 2016 voldoende lessen getrokken in Brussel? In dit parlement? Het antwoord hier is neen, na de aanslagen in 2016 werd er een halve dag over gedebatteerd. Nadien was het business as usual", wierp Vanden Borre Brussels minister-president Rudi Vervoort voor de voeten.

Daarom moet het parlement voor hem haar werk wél serieus nemen "want er zijn opnieuw vele vragen te stellen en lessen te trekken". De N-VA'er pleitte ervoor om van een veilig Brussel een prioriteit maken. "Wat kunnen we nú reeds doen, door de bestaande mensen en middelen en krachten te bundelen? Hoe kunnen we polarisering, radicalisering en terrorisme beter bestrijden?", vroeg hij zich af. "Het gaat hier niet om een zogenaamde 'lone wolf'. Zo'n terreurdaad is ingebed in een netwerk van banditisme, wapenhandel en extremisme".

PS-fractieleider Ridaoune Chahid reageerde scherp op het N-VA-voorstel. "Het zijn jullie die vorige legislatuur hebben gedeïnvesteerd in politie en justitie", klonk het verontwaardigd. Dat gold voor hem ook voor de MR, nadat fractieleider David Leisterh de Brusselse regering verweet een falend veiligheidsbeleid te voeren.

Aanslag Brussel

Op de avond van 16 oktober maakte een man met automatisch geweer twee dodelijke slachtoffers vlakbij het Saincteletteplein.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni