Extra agenten in Molenbeek? ‘Niet makkelijk’, zegt Verlinden

MW
© BRUZZ
23/06/2022
Updated: 23/06/2022 19.47u

In de nasleep van de vele schietpartijen in Molenbeek dit jaar, hebben minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek Catherine Moureaux (PS) samengezeten. Moureaux vraagt 20 extra politie-agenten, maar die kan minister Verlinden (nog) niet garanderen. Wel legt Verlinden binnenkort een wetsontwerp op tafel om de veiligheidsbevoegdheden van minister-president Rudi Vervoort (PS) uit te breiden.

“Ik heb dringend 20 extra politiemensen gevraagd tegen de zomer,” vertelt Moureaux daadkrachtig. Minister Verlinden zegt die vraag te zullen onderzoeken, maar garandeert voorlopig geen extra manschappen in de kanaalzone.

“We hebben afgesproken hierover samen te werken en te kijken hoe we maximaal mensen kunnen inzetten op het terrein in Molenbeek en in de politiezone. Daarnaast bekijken we nog welke maatregelen we kunnen nemen om het fenomeen van het drugsgeweld een halt toe te roepen,” legt de minister uit.

Garanties op de 20 extra agenten, geeft Verlinden echter niet, merkte ook Moureaux op. “We zijn het duidelijk eens over de urgentie van de vraag naar extra manschappen,” zegt de Molenbeekse burgemeester. “De minister is het voorstel ook genegen en zegt er alles aan te doen om de extra manschappen te kunnen voorzien, maar zei het niet te kunnen garanderen.” (Lees verder onder de video)

Reactie Catherine Moureaux.

Kanaalplan

De extra manschappen denkt Moureaux via het Kanaalplan naar haar gemeente te kunnen halen. Dat is het actieplan uit 2016 van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) tegen radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme in de kanaalzone in en naast Brussel.

Het Kanaalplan is tot op vandaag in voege, maar moet volgens Moureaux structureel verankerd worden. “Vandaag is het Kanaalplan een soort infuus dat ons verzwakte politiekorps van zuurstof voorziet,” omschrijft de burgemeester het. “Ik heb gevraagd om het Kanaalplan verder te zetten, zolang er geen structurele hervorming gebeurt.” En die is “broodnodig,” volgens Moureaux.

“Minister Verlinden zei me niet de intentie te hebben om manschappen weg te halen uit onze politiezone, een goede zaak,” aldus Moureaux.

Het extra personeel dat sinds 2016 dankzij het “Kanaalplan” de politiezone Brussel-West vervoegde, zorgde volgens het korps voor een broodnodige versterking, maar van het oorspronkelijk voorziene aantal medewerkers (50), bleven er in 2020 slechts 36 inspecteurs over.

'Verhoogde basisdotatie moet prioritair naar Brussel'

Tot slot vroeg Moureaux ook extra middelen voor de politie. Recent werd de basisdotatie van de politiezones met 64 miljoen euro (8 procent) verhoogd. Moureaux vraagt om die middelen prioritair in Brussel in te zetten.

“We hebben de problematiek besproken,” reageert Annelies Verlinden. “Die is al lange tijd bekend. Daarom investeren we met bijkomende middelen in zowel de volledige politie, als de federale gerechtelijke politie, want drugs zijn een grensoverschrijdend probleem.”

Niets te vroeg, vindt Moureaux, die een jaar geleden al aan de alarmbel trok. Ze betreurt dat ze zo lang heeft moeten wachten op een antwoord van minister Verlinden. “De situatie is verergerd, maar het is positief dat de urgentie van het probleem vandaag wordt erkend,” besluit de Molenbeekse burgemeester.

'Middelen moeten omhoog om capaciteit op te voeren'

Luc Ysebaert, korpschef van politiezone West analyseert de situatie.

Luc Ysebaert, sinds vorig jaar korpschef van zone Brussel West, benadrukt dat de politie de situatie onder controle heeft, maar zegt ook een wettelijk kader te moeten respecteren. “De recherche doet zijn werk,” gaat de korpschef verder, maar de middelen moeten omhoog om de capaciteit op te voeren en “meer in te zetten op de aanpak van de drugstrafiek zelf.”

“Bendes willen het terrein innemen om hun drugs te kunnen verkopen. Ze vechten voor dezelfde stoep eigenlijk,” analyseert Ysebaert de situatie. "Uitzonderlijk de laatste tijd is het gebruik van vuurwapens. Dat vormt een risico voor de bevolking, daarom treden we streng op. We boeken resultaten, maar vooral preventie is een uitdaging bij dit soort daders, die echte criminelen zijn.”

Veiligheidscoördinator Vervoort

Voor een oplossing wijst Verlinden ook naar de verantwoordelijkheid bij andere actoren; Verlinden kijkt onder meer naar Brussels minister-president Rudi Vervoort, die sinds de zesde staatshervorming een coördinerende rol speelt in het veiligheidsbeleid in de negentien Brusselse gemeenten. Ze legt binnenkort een wetsontwerp op tafel van de regering om die bevoegdheden nog uit te breiden, zodat de minister-president bij zware veiligheidsproblemen het gezag over alle politiezones in de hoofdstad kan overnemen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni